Profesora Leszka Kuberskiego uczczono także w jego rodzinnym Namysłowie. W południe w sąsiedztwie Placu Jana Skali uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą prof. Leszkowi Kuberskiemu umieszczoną na skwerze jego imienia.

Czytaj więcej...

Dla upamiętnienia osoby i dorobku naukowego prorektora Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektora Instytutu Historii w 10. rocznicę jego śmierci Instytut Historii UO zorganizował konferencję „Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej.

Czytaj więcej...

Siódma pozycja Biblioteczki wyszła spod pióra Zbigniewa Kościowa. Jest on autorem kolejnej biografii serbołużyckiego kompozytora, tym razem Bjarnata Krawca: Bjarnat Krawc. Kronika życia i działanościw zarysie.

W czternastym tomie naszego rocznika znalazły się : W dziale Studia i artykuly:  Tadeusz Lewaszkiewicz, Dolnołużycki i górnołużycki - języki zagrożone czy wymierające?; Jaroslav Čáp, Jaroslav Šůla, Dotaz českých spisovatelů a politiků na situaci v Lužici v květnu 1919;

Czytaj więcej...

Na tegoroczne Dni Łużyckie złożyły się dwa segmenty obrazujące godne uwagi rodzime osiągnięcia na polu sorabistycznych badań naukowych oraz popularyzacji wiedzy o naszych zachodniosłowiańskich sąsiadach.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich corocznie organizuje ogólnopolski zjazd członków swej sekcji samorządowej. W tym roku z inicjatywy jej zarządu, a szczególnie Dariusza Dobrowolskiego, jeden z wygłoszonych referatów poświęcony został zagadnieniom archiwistyki serbołużyckiej: Piotr Pałys, Obecna registratura Domowiny oraz jej archiwalia w zasobie Serbskeho kulturneho archiwa w Budziszynie.

Kolejny tom rocznika przedstawiał się następująco: Studia i artykuly: Dietrich Scholze-Šołta,Instytut Serbołużycki / Serbski institut w Budziszynie i Chociebużu – Kompleksowy ośrodek badań nad językiem, historią i kulturą Serbołużyczan w Niemczech;

Czytaj więcej...

W połowie maja 2015 r. Uniwersytet Warszawski wraz z Polska Akademią Nauk zorganizowali kolejną, prestiżową konferencję naukową z wiodącą problematyka łużycką. Opolskie środowisko reprezentował Piotr Pałys, przedstawiając referat: Wzajemność słowiańska” w praktyce politycznej. Przykład Łużyc z lat 1945–1948.

W trakcie zorganizowanej przez Opolski Urząd Wojewódzki konferencji: poświęconej kwestii poszanowania praw mniejszości referat: Żywa dwujęzyczność na przykładzie społeczności Serbołużyczan w Niemczech wygłosił prezes stowarzyszenia Piotr Pałys.

Pomiędzy 18 a 24 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia zorganizowało 16 edycję mini cyklu naukowych i kulturalnych imprez poświęconych Łużycom i Serbołużyczanom. Dni Łużyckie rozpoczęły się 18 listopada w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego konferencją naukową: "Opolszczyzna a Łużyce na tle ogólnokrajowym. W 50-lecie zinstytucjonalizowanej współpracy". Zorganizowano ją wspólnie z gospodarzem – Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz z Państwowym Instytutem Naukowym – Instytutem Śląskim w Opolu. Konferencję otworzyli wicedyrektor Instytutu Historii, dr Antoni Maziarz oraz zastępca dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bernard Linek. Pierwszy referat wygłosił dr Tomasz Derlatka (Slovanský ústav Akademie věd České republiky).

Czytaj więcej...

Ankieta

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?
Tak - 90.3%
Nie - 7.4%
Nie wiem - 2.3%
Wszystkich głosów: 257
Głosowanie się już skończyło o: wrzesień 9, 2016
1999-2017 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος