W ramach cyklu audycji Radia Opole prezentujących opolskie organizacje pożytku publiczego w dniu 28 kwietnia 2011 r. o działalności Po Lusatii mówił jej prezes Piotr Pałys.

W zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Warszawski swudniowej konferencji udział wzięło dwóch członków naszego stowarzyszenia. Piotr Pałys przedstawił referat zatytułowany:  Jurij Cyž jako Sekretarz Serbołużyckiej Rady Narodowej w latach 1945 – 1947, a Krzysztof Stecki: Łużyckie nieśmiertelniki. Wojskowe znaki tożsamości z terenu Łużyc.

Inauguracja tegorocznych Dni Łużyckich miała miejsce 6 listopada 2010 r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie tamtejszy amatorski zespół teatralny Bez Atu przedstawił polską premierę napisanej w 2003 r. w miejscowym dialekcie specjalnie dla Serbskiej źiwadłowej kupki Hochoza sztuki zatytułowanej Serski kral. Przekładu z języka dolnołużyckiego podjął się Michał Machura. Didaskalia z niemieckiego przetłumaczyła Agata Zielonka. W polskiej wersji sztuka otrzymała Łużycki król. Prace nad tekstem zespół aktorski pod kierownictwem reżyserki przedstawienia Aleksandry Patelskiej na dobre rozpoczął na początku 2010 r. Już w trakcie pierwszych czytań tekstu okazało się, że sztuka wcale do najłatwiejszych nie należy. W dodatku zespół stanął przed zadaniem dokładnej analizy tak treści jak i poszczególnych sytuacji scenicznych, biorąc pod uwagę fakt, że utwór Kocha uwzględniał cały szereg specyficznych, dolnołużyckich lokalnych uwarunkowań, niekoniecznie dla polskiego widza zrozumiałych. 

Czytaj więcej...

W ramach zorganizowanych w Żarach w dniach 10-13 listopada 2010 r. Dniach Kultury Serbołużyckiej Łużycka Wyższa Skoła Humanistyczna zorganizowała międzynarodową konferencję naukową, w której wziął udział prezes stowarzyszenia Piotr Pałys, przedstawiając referat zatytułowany: Akcja Mužakow – powojenna próba założenia po polskiej stronie Nysy Łużyckiej gminy serbołużyckiej.

W 17 letnim Kursie Języka i Kultury Łużyckiej, który po raz pierwszy zorganizowany został w dolnołużyckim Chociebużu w dniach 26 lipca – 12 sierpnia 2004 r. wziął udział członek zarządu naszego stowarzyszenia Jan Morawiak.

W dniu 30 kwietnia 2010 r., w związku z rezygnacją dr Mariusza Patelskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polsko – Serbołużyckiego Pro Lusatia. Nowym prezesem wybrano Piotra Pałysa (dotychczasowego wiceprezesa). Ponieważ dr Patelski zrezygnował także z członkostwa w zarządzie, w najbliższych dniach gremium to zbierze się celem dokonania niezbędnych zmian, w tym wyboru wiceprezesa oraz nowego redaktora naczelnego rocznika „Opolskie Studia Łużyczoznawcze Pro Lusatia”.

Obchody 120 rocznicy urodzin Jana Skali, rozpoczęte w maju konferencją naukową na Uniwersytecie Opolskim i uroczystościami w Opolu oraz w gminach Domaszowice i Namysłów, znalazła swój godny finał w postaci prezentacji poezji wielkiego njebjelčanina w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz na zamku Odrowążów w Kamieniu Śląskim. Był to jednocześnie prolog 31 Święta Poezji Łużyckiej oraz główne punkty XI Dni Łużyckich. 

Czytaj więcej...

W dniu 6 listopada 2009 r. odbyło się, kończące pierwszą kadencję działalności, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polsko – Serbołużyckiego Pro Lusatia. Sprawozdanie z działąności merytorycznej przedstawił dotychczasowy prezes Mariusz Patelski, a finansowe skarbnik Edward Guzowski. Oba sprawozdania, na wniosek Komisji Rewizyjnej, zostały przez zgromadzonych jednogłośnie przyjęte.

Czytaj więcej...

W dniu 17 września 2009 r. miał miejsce wykład dr. Mariusza Patelskiego pt.: „Sytuacja Serbów Łużyckich w zjednoczonych Niemczech” („Die Lage der Sorben nach der Deutschen Wiedervereinigung”). Odczyt odbył w ramach XI Międzynarodowej Szkoły Leniej ’2009 zorganizowanej przez Dom Europejski przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pod patronatem Konsula Generalnego RFN Bernharda Brasacka i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.

Czytaj więcej...

Postać Jana Skali przypomniana została również w trakcie spotkania poetyckiego Jan Skala. W 120 rocznicę urodzin, zorganizowanego 26 maja 2009 r. W gościnnych progach Muzeum Śląska Opolskiego. PO powitaniu obecnych przez dyrektor tej placówki, Urszulę Zajączkowską i dyrektora Departamentu Kultury. Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, obecni mogli obejrzeć przywieziony przez gości z Łużyc film o domowińskiej żupie Michał Hórnik, a następnie mogli zanurzyć się w poezji niebielczańskienśkiego twórcy – w górnołużyckim oryginale, ale również w przekładach polskich, niemieckich i serbskich. 

Czytaj więcej...

Ankieta

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?
Tak - 90.3%
Nie - 7.4%
Nie wiem - 2.3%
Wszystkich głosów: 257
Głosowanie się już skończyło o: wrzesień 9, 2016
1999-2017 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος