W nocy z 27 na 28 czerwca 2006 r. zmarł w Rzymie nasz prezes, prof. Leszek Kuberski . Pogrzeb odbył się w dniu 14 lipca 2006 r. W asyście pocztu sztandarowego Uniwersytetu Opolskiego żegnały go setki pracowników opolskich uczelni, studentów, przedstawicieli władz samorządowych z marszałkiem województwa opolskiego Grzegorzem Kubatem i wiceprezydentem miasta Opola Arkadiuszem Karbowiakiem na czele oraz zwykłych opolan.

Czytaj więcej...

Tradycyjne święto literatury, tym razem poświęcone pamięci klasyka poezji serbołużyckiej Jakuba Barta-Ćišińskiego, zawitało w tym roku do Opola. W poniedziałek 26 czerwca 2006 r. o godz. 17.00. w Muzeum Śląska Opolskiego miłośnicy poezji mieli okazję spotkać się z Benediktem Dyrlichem. Ten znany poeta serbołużycki, a jednocześnie przewodniczący Związku Artystów Serbołużyckich i redaktor naczelny "Serbskich Nowin" odbył także spotkania z dyrektorem filharmonii opolskiej Bogusławem Dawidowem, wiceprezydentem Opola Arkadiuszem Karbowiakiem, starostą namysłowskim Maciągiem oraz zastępcą redaktora naczelnego "Nowej Trybuny Opolskiej" Krzysztofem Zyzikiem.

Czytaj więcej...

W dniach 23-24 maja 2006 r. Uniwersytet Opolski wraz z Instytutem Masaryka Czeskiej Akademii Nauk zorganizował w sali obrad Senatu Uniwersytetu Opolskiego w gmachu Collegium Maius przy Placu Kopernika 11międzynarodową konferencję: Idea państwa w myśli politycznej przywódców czeskich i polskich w XIX i XX wieku . W jej trakcie obecna była także problematyka serbołużycka.

Czytaj więcej...

W połowie maja 2006 r. ukazał się wreszcie długo oczekiwany, podwójny tom "Opolskich Studiów Łużycoznawczych Pro Lusatia" za lata 2004-2005.Na jego zawartość złożyły się studia i artykuły pióra Jaremy Kraweća z Ukrainy, Sorabistyka na INALCO . Serbołużyczan: Franca Šěna, Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej , Jurija Łušćanskiego "Hałzy na mócnym zdonku słowjanskim ...."Ludvík Kuba je před 120 lětami prěni raz Łužicu wopytał , Benedikta Cyža, Łužiski Serb Jurij Cyž a jeho styki k Polakam za čas nacionalsocializma,

Czytaj więcej...

Od kilku lat tradycją "Piastonalii" jest już udział w jego kolejnych edycjach Serbołużyczan. W programie tegorocznego festiwalu kultury studenckiej "Piastonalia 2006" znalazły się warsztaty tańców łużyckich, prowadzone przez tancerzy Serbskeho Folklorneho Wjesneho Ansambla Wudwor Michała Grundaja, Maćija Grundaja i Clemensa Bejmaka wspomaganych przez Tomaša Domaka oraz Romana Mejgla.

Czytaj więcej...

W dniu 25 lutego 2006 r. odbyło się w Pradze walne zgromadzenie Společnosti Přátel Lužice. Wziął w niej udział reprezent naszego stowarzyszenia, Piotr Pałys. Przekazał on członkom bratniej organizacji najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się 100-lecia SPL. Zgromadzenie wybrało nowe władze. Przewodniczącym został Hanuš Hertel.

W dniu 19 stycznia 2006 r. Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się dyskusja na temat książki Piotra Pałysa i Leszka Kuberskiego Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 . W jej trakcie, przybyły do Warszawy na zaproszenie dr Elżbiety Wrocławskiej Piotr Pałys przedstawił główne założenia pracy, bazę źródłową oraz skrótowo przedstawił położenie kwestii łużyckiej w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku doń Czechosłowacji, Jugosławii i Bułgarii.

Czytaj więcej...

Kubłanske dny serbskich katolskich studentow - to tola hižo klinči kaž róžowc we wotměnje z wostudłymi přednoškami. Kaž zo njebychu studenća hižo dosć tajkich super poskitkow měli, dyrbi kapłan Gabriš Nawka tež hišće tych poslednich přeswědčić kónc lěta za přihot na studij wužić. Nó derje, wšědna rańša modlitwa a Boža słužba słušatej do programa; a sprawnje prajene to w małym kole dźewjeć młodostnych tak zło njeje. Tež přednoški tam běchu. Tola pólske stawizny su wo tójšto zajimawše, hač sej to myslachmy; a směmy na poćahi z Łužicu hordźi być. Kubłanske dny pak su tež wječorna zabawa a dyrdomdej.

Czytaj więcej...

W dniach 27-30 grudnia 2005 r. przebywała na Opolszczyźnie 9-osobowa grupa Serbołużyczan, pod przewodnictwem duszpasterza serbołużyckiej młodzieży ks. Gabriša Nawki. Z inicjatywy tego jakże energicznego i zaangażowanego kapłana studenci i uczniowie klas maturalnych corocznie wyruszają na wycieczki, które oprócz waloru integracyjnego mają również stanowić okazję do poszerzenia horyzontów i wiedzy o miejscach będących celem tych wypadów. W zeszłym odwiedzili Wendland, w tym roku postanowili zapoznać się bliżej ze Śląskiem Opolskim.

Czytaj więcej...

W dniu 10 grudnia 2005 r., w swej sobotniej audycji red. Czyżniewska przeprowadziła rozmowę z Piotrem Pałysem. Jej tematem była m.in. budziszyńska prezentacja książki Leszka Kuberskiego i Piotra Pałysa Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945-1950 , wydanie polskiej biografii Awgusta Korli Kocora pióra Zbigniewa Kościówa oraz aktualne położenie mniejszości serbołużyckiej w Niemczech.

Ankieta

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?
Tak - 90.3%
Nie - 7.4%
Nie wiem - 2.3%
Wszystkich głosów: 257
Głosowanie się już skończyło o: wrzesień 9, 2016
1999-2017 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος