Kolejny tom rocznika przedstawiał się następująco: Studia i artykuly: Dietrich Scholze-Šołta,Instytut Serbołużycki / Serbski institut w Budziszynie i Chociebużu – Kompleksowy ośrodek badań nad językiem, historią i kulturą Serbołużyczan w Niemczech;

Далибор Соколовић, Хронолошки преглед сорабистичких истраживања на територији Србије; Tomasz Derlatka, Trzy powieści – trzy odmienne spojrzenia autorów górnołużyckichna sprawy polskie; Emilia Deutsch, Polskie, czeskie, serbołużyckie i niemieckie przysłowia na temat kobiecej wielomówności i skłonności do plotkowania. Analiza wybranych przykładów – z perspektywy psychologicznej i socjokulturowej (z uwzględnieniem dziewiętnastowiecznej mentalności), Magdalena Ujma, Promnitzowie i ich ordynacja żarsko-trzebielska na Łużycach Dolnych w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Książąt Pszczyńskich (1558-1765). Materiały źródłowe: Piotr Pałys, Nieznana relacja z uroczystości stulecia Macierzy Serbołużyckiej i położenia kamienia węgielnego pod nowy Serbski Dom 23 sierpnia 1947 r. Recenzje i omówienia: 100 lět Domowina (1912–2012). Konferenca Serbskeho instituta w  kooperaciji z Maćicu Serbskej a Domowinu 28. 9.  – 29. 9. 2012. Wudałoj Edmund Pjech a Ines Kellerowa, Bautzen/ Budyšin 2014. Kleine Reihe des Sorbischen Instituts/ Mały rjad Serbskeho instituta 19, 139 s., ilustr. – Piotr Pałys. Kronika: Tadeusz Lewaszkiewicz, Sprawozdanie z konferencji sorabistycznej w Moskwie (14-15.10.2014).

Ankieta

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?
Tak - 90.3%
Nie - 7.4%
Nie wiem - 2.3%
Wszystkich głosów: 257
Głosowanie się już skończyło o: wrzesień 9, 2016
1999-2017 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος