Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyzsenie utrzymuje się głównie z darowizn, składek członkowskich oraz sprzedaży wydawanych publikacji. Każdy moze wesprzeć finansowo nasze dzialania i zasilić konto Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Polsko-SerbołużyckiePROLUSATIAul. Strzelców Bytomskich 2, p. nr 23045-094 Opole Numer konta: BPH Spółka Akcyjna 21 1060 0076 0000 3200 0133 9218

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która: Zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, w tym do płacenia składek; Złoży deklarację członkowską Pobierz deklarację członkowską.

Czytaj więcej...

W tym artykule dowiesz jak możesz wsprzeć Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA podczas rozliczania corocznego zeznania podatkowego. To tylko 1%, niewielka kwota... ale ziarnko do ziarnka, jak mówi polskie przysłowie. 

Czytaj więcej...

Ankieta

Czy jesteś za ustawieniem przy drogach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych na terenach województw dolnośląskiego i lubuskiego tablic informujących o wjeżdzie na Łużyce Górne i Dolne?
Tak - 90.3%
Nie - 7.4%
Nie wiem - 2.3%
Wszystkich głosów: 257
Głosowanie się już skończyło o: wrzesień 9, 2016
1999-2017 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος