Cele

Odrodzenie państwa polskiego w ukształtowanych w latach 1918-1922 granicach zmieniło status Polaków pozostających na terenie Niemiec. Odtąd ich interesy miała reprezentować jedna organizacja. W tym celu w sierpniu 1922 r...

Czytaj więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną i wydawniczą. Publikacje powstaja w ramach dwóch projektów: Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia i Opolskie Studia Łużyczoznawcze...

Czytaj więcej...

Wspieraj

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1% ze swojego rozlizcenie PIT. Można również dokonać wpłat na nasze konto. Mile widziana jest pomoc w relizacji naszych działań.

Czytaj więcej...

1. Uwagi o różnych nurtach słowianofilstwa Sądzę, że o początkach kształtowania się świadomości ogólnosłowiańskiej można mówić już w okresie misji Cyryla i Metodego, kiedy doszło do dosyć ożywionych kontaktów między częścią Słowian zachodnich i częścią Słowian południowych. Później czynnikiem kształtującym w pewnym stopniu świadomość ogólnosłowiańską był język cerkiewnosłowiański, którego redakcje (nasączające się terytorialnymi właściwościami językowymi) długo pełniły funkcję języka piśmiennictwa prawosławnych Słowian.

Czytaj więcej...

Co rok 1945 oznaczał dla Serbołużyczan? Porażka nazistowskiego państwa niemieckiego i koniec drugiej wojny dla wielu Serbołużyczan oznaczał szansę na nowy początek. Mieli oni nadzieję, że ich narodowe położenie ulegnie zasadniczej zmianie. Że zakończy się doba socjalnego, politycznego i narodowego ucisku. Powojenne lata, do 1947 r. w radzieckiej strefie okupacyjnej pod względem ideologicznym i politycznym były okresem jeszcze stosunkowo liberalnym. To dostarczało Serbołużyczanom wiele możliwości.

Czytaj więcej...

Tom 18

Czytaj więcej...

Dziękując wszystkim, którzy pamiętali o nas przy okazji rozliczeń podatkowych w roku ubiegłym, polecamy się Waszej pamięci i w tym roku. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: Numer KRS 0000210621 Przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Czytaj więcej...

Po śmierci Smolera tytułowano go bardzo szczodrobliwie (m.in. w prasie) budzicielem, ojcem narodu, bohaterem serbskim, przewodnikiem duchowym, największym synem narodu serbskiego…

Czytaj więcej...

Prof. Wojciech Kóčka (1911-1965), z pochodzenia Łużyczanin, jest znany w nauce polskiej i światowej jako wybitny antropolog i archeolog. W latach 1945-1950 odegrał ważną rolę w łużyckim ruchu narodowym. Ten etap życia Profesora był dotychczas znany pobieżnie.

Czytaj więcej...

Vznik lužickosrbského školství v Československé republice v severních Čechách v roce 1945 navazoval na dávná studia Lužických Srbů u nás, o kterých je nutné úvodem se zmínit.

Czytaj więcej...

Tom 17

Czytaj więcej...

Dzień łużycki we Wrocławiu 22.06

22.06.2019, godz. 18:00 Wieczór autorski i dyskusja z pisarzami serbołużyckimi: (sobota) Měrana Cušcyna i Měrćin Wjenk w Klubie literackim i muzycznym PROZA Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Czytaj więcej...

1999-2020 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος