Jugoslawia wobec Luzyc okladka 600x846

Wykaz publikowanych dokumentów

1. Niedatowane, Budziszyn – pismo przewodniczącego Serbołużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie ks. Jana Cyža do przywódcy Jugosławii Josipa Broz-Tito w sprawie poparcia serbołużyckich dążeń wolnościowych.

2. 1946, marzec 19, Belgrad – odpowiedź przewodniczącego Prezydium Zgromadzenia Narodowego Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii Ivana Ribara na pismo przewodniczącego Serbołużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie ks. Jana Cyža w sprawie poparcia serbołużyckich dążeń wolnościowych.

3. 1946, marzec, Belgrad – odpis artykułu pełnomocnika Serbołużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie Jurija Rjenča poświęconego podróży do Belgradu i powitaniu w stolicy Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii 11 marca 1946 r., przekazanego przez autora 4 listopada 1946 r. do archiwum Związku Studentów Serbołużyckich.

4. 1946, marzec 28, Belgrad – szyfrogram nr 1716 – ambasador Jan Karol Wende do ministra spraw zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego w sprawie przyjęcia w ambasadzie pełnomocnika Serbołużyckiej Rady Narodowej Budziszynie Jurija Rjenča.

5. 1946, marzec 28, Warszawa – szyfrogram nr 1424 – dyrektor departamentu politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Józef Olszewski do ambasadora Jana Karola Wende w sprawie stosunku do kwestii łużyckiej.

6. 1946, marzec 30, Belgrad – szyfrogram nr 1777 – ambasador Jan Karol Wende do wiceministra spraw zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego w sprawie oficjalnego uznania Jurija Rjenča przez rząd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii pełnomocnikiem Serbołużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie.

7. 1946, kwiecień 02, Belgrad – odpis relacji pełnomocnika Serbołużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie Jurija Rjenča z audiencji u przywódcy Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii marszałka Josipa Broz–Tity w dniu 2 kwietnia 1946 r., przekazany przez autora 4 listopada 1946 r. do archiwum Związku Studentów Serbołużyckich.

8. 1946, kwiecień 12, Warszawa – szyfrogram nr 1719 – wiceminister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski do ambasadora Jana Karola Wende w sprawie rozmowy z Jurijem Cyžem.

9. 1946, kwiecień 30, Budziszyn – sprawozdanie pełnomocnika Serbołużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie Jurija Rjenča z pobytu na terenie Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii pomiędzy 11 marca a 17 kwietnia 1946 r.

10. 1946, lipiec 01, Paryż – pismo delegatów Serbołużyckiego Komitetu Narodowego w Budziszynie Marki Cyžowej i Jurija Wićaza do przewodniczącego delegacji Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii Edvarda Kardelja na paryską sesję Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w sprawie reprezentowania Serbołużyczan na arenie międzynarodowej przez państwa słowiańskie.

11. 1946, październik 08, Budziszyn – pismo serbołużyckiej organizacji młodzieżowej Młodzież Serbołużycka (Serbska Młodźina) do Centralnej Rady Ludowej Młodzieży Jugosławii (Centralne vijeće Narodne Omladine Jugoslavije) potwierdzające udział Serbołużyczan w budowie linii kolejowej Brćko – Banovići.

12. 1946, listopad 25, Budziszyn – podziękowanie Młodzieży Serbołużyckiej za pomoc Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej w Berlinie w organizacji wyjazdu brygady serbołużyckiej na budowę linii kolejowej Brćko – Banovići.

13. 1946, listopad 30, Poznań – artykuł z „Głosu Wielkopolskiego”  relacjonujący akademię zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko–Jugosłowiańskiej z okazji święta narodowego Jugosławii z udziałem studiujących w Poznaniu Serbołużyczan.

14. 1946, grudzień 09, Warszawa – szyfrogram nr 3069/ 7307 – wicedyrektor departamentu politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz Żebrowski do ambasadora Jana Karola Wende w sprawie stanowiska Polski wobec kwestii łużyckiej.

15. 1946, grudzień 10, Belgrad – szyfrogram nr 8608 – ambasador Jan Karol Wende do ministra spraw zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego w sprawie kontaktów z delegacją serbołużycką na Zjazd Wszechsłowiański w Belgradzie.

16. 1946, grudzień 12, Warszawa – szyfrogram nr 3069/ 7307 – wiceminister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski do ambasadora Jana Karola Wende w sprawie stanowiska Polski wobec kwestii łużyckiej.

17. 1946, grudzień 21, Belgrad – oświadczenie pełnomocnika Serbołużyckiego Ziemskiego Komitetu Narodowego w Jugosławii Jurija Rjenča z okazji zakończenia Zjazdu Wszechsłowiańskiego w Belgradzie.

18. 1946, grudzień – notatka attaché prasowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii Mariana Jakóbca z rozmowy z sekretarzem generalnym Komitetu Słowiańskiego Jugosławii, prof. Radovanem Laliciem na tematy łużyckie.

19. Niedatowane, Belgrad – fragment informacji I sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii, Zygmunta Sten-Stoberskiego dla wiceministra spraw zagranicznych Stanisława Leszczyckiego z wykonania szyfrówki nr 7788, dotyczący rozmowy z Englerem w sprawie uzgodnienia stanowisk w kwestii łużyckiej.

20. 1946, grudzień 31, Berlin – pismo szefa Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli gen. lejtnanta Jaki Avšicia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii przekazujące charakterystyki serbołużyckich organizacji i czołowych postaci ruchu narodowego.

21. 1946, grudzień 30, Berlin – przegląd organizacji i głównych postaci serbołużyckiego ruchu narodowego opracowany przez referenta prasowego kpt. Stane Škrabara.

22. Niedatowane, bez miejsca wystawienia – załącznik nr 1 do przeglądu organizacji i głównych postaci serbołużyckiego ruchu narodowego z 30 grudnia 1946 r. Charakterystyki czołowych funkcjonariuszy Domowiny i Serbołużyckiej Rady Narodowej.

23. Niedatowane, bez miejsca wystawienia – załącznik nr 2 do przeglądu organizacji i głównych postaci serbołużyckiego ruchu narodowego z 30 grudnia 1946 r. Tłumaczenie sporządzonych przez gestapo charekterystyk serbołużyckich działaczy narodowych.

24. Niedatowane, bez miejsca wystawienia – załącznik nr 3 do przeglądu organizacji i głównych postaci serbołużyckiego ruchu narodowego z 30 grudnia 1946 r. Lista czołowych osobistości serbołużyckich.

25. 1947, styczeń 08, Berlin – telegram szefa Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli gen. lejtnanta Jaki Avšiča do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w sprawie stosunku Moskwy do kwestii przyszłości narodu serbołużyckiego.

26. 1947, styczeń 13, Belgrad – telegram ministra spraw zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, Stanoje Simicia do przewodniczącego delegacji FNRJ na londyńską Konferencją Wiceministrów Spraw Zagranicznych, dr Jožy Vilfana w sprawie stosunku strony radzieckiej do problemu serbołużyckiego.

27. 1947, styczeń 14, Londyn – telegram przewodniczącego delegacji FNRJ na londyńską Konferencją Wiceministrów Spraw Zagranicznych, dr Jožy Vilfana i ambasadora FNRJ w Wielkiej Brytanii dra Ljubo Leonticia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii informujący o dostarczeniu Vilfanowi przez Jurija Wićaza serbołużyckiego memorandum.

28. 1947, styczeń 22, Belgrad – telegram ministra spraw zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, Stanoje Simicia do przewodniczącego delegacji FNRJ na londyńską Konferencją Wiceministrów Spraw Zagranicznych, dra Jožy Vilfana w sprawie stanowiska w kwestii serbołużyckiej Czechów i Polaków.

29. 1947, luty 10, Budziszyn – odpis pisma przewodniczącego Serbołużyckiej Rady Narodowej ks. Jana Cyža do szefa Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec gen. lejtnanta Jaki Avšiča w sprawie pośrednictwa u władz radzieckich w kwestii zaproszenia do Moskwy delegacji serbołużyckiej oraz opuszczenia przez niemieckich uciekinierów i wysiedleńców obszarów zasiedlonych przez Serbołużyczan.

30. 1947, luty 12, Berlin – pismo Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec do Wydziału Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie sporów dzielących środowiska Domowiny i Serbołużyckiej Rady Narodowej.

31. 1947, luty 24, Belgrad – pismo Centralnej Rady Ludowej Młodzieży Jugosławii do serbołużyckiej organizacji młodzieżowej Młodzież Serbołużycka (Serbska Młodźina) w sprawie udziału serbołużyckiej młodzieżowej brygady pracy w budowie linii kolejowej Šamac – Sarajewo.

32. 1947, luty 26, Belgrad – pismo Świętego Synodu Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w sprawie memorandum Jednoty Kostnickiej wzywającego do udzielenia pomocy Łużyckim Serbom.

33. Niedatowane, Praga – memorandum Jednoty Kostnickiej do wszystkich słowiańskich kościołów prawosławnych w sprawie wsparcia serbołużyckiego wystąpienia w związku z moskiewską sesją Rady Ministrów Spraw Zgranicznych.

34. 1947, luty 27, Berlin – pismo Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec do Wydziału Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie memorandum Antyfaszystowskiego Związku Serbów Łużyckich Domowina do uczestników Sesji Rady Ministrów Sprawa Zagranicznych w Moskwie w marcu 1947 r.

35. 1947, luty 28, Berlin – telegram szefa Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli gen. lejtnanta Jaki Avšiča do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w sprawie pośredniczenia w dostarczeniu na Sesję Rady Ministrów w Moskwie memorandum Domowiny.

36. 1947, sierpień 28, Berlin – pismo przewodnie Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Dyrekcji do spraw Informacji Prezydium Rady Ministrów do relacji dra Ranko Mikačicia z uroczystości 100–lecia Macierzy Serbołużyckiej i położenia kamienia węgielnego pod nowy Dom Serbołużycki w Budziszynie.

37. 1947, sierpień 27, Berlin – relacja dr Ranko Mikačicia z Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli z uroczystości 100 – lecia Macierzy Serbołużyckiej i położenia kamienia węgielnego pod nowy Dom Serbołużycki w Budziszynie 23 sierpnia 1947.

38. 1947, październik 27, Belgrad – telegram wiceministra spraw zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, Vladimira Velebita do Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej w sprawie Jana Wjeli.

39. 1947, październik 29, Berlin – telegram szefa Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli płk. Mesuda Hoticia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w sprawie Jana Wjeli.

40. 1948, listopad 30, Budziszyn – artykuł poświęcony 5 rocznicy proklamowania w trakcie 2 sesji Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii.

41. 1948, grudzień 02, Budziszyn – informacja prasowa o uroczystości 5 rocznicy powstania tzw. „nowej Jugosławii” zorganizowanej przez Komitet Słowiański Łużyc.

42. 1949, październik 20, Belgrad – pismo przewodnie naczelnika wydziału VII MSZ FNRJ Rudiego Janhuby do wicenaczelnika II Wydziału, dotyczące materiału poświęconego Łużyckim Serbom.

43. Niedatowane, bez miejsca wystawienia - Materiał poświęcony Łużyckim Serbom.

Списак објављених докумената

1.Будишин, недатиран – писмо председника Лужичкосрпског народног већа у Будишину, свештеника Јана Цижа, председнику Југославије Јосипу Брозу Титу о пружању подршке лужичкосрпским тежњама за слободу.

2. Београд, 19. март 1946 – одговор председника Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије Ивана Рибара на писмо председника Лужичкосрпског народног већа у Будишину, свештеника Јана Цижа, о пружању подршке лужичкосрпским тежњама за слободу.

3. Београд, март 1946 – препис новинског чланка опуномоћеника Лужичкосрпског народног већа у Будишину Јурија Рјенча о путовању у Београд и добродошлици у престоници Федеративне Народне Републике Југославије 11. марта 1946. године, који је аутор 4. новембра 1946. године предао архиву Савеза лужичкосрпских студената.

4. Београд, 28. март 1946 – криптограм бр. 1716 – амбасадор Јан Карол Венде заменику министру иностраних послова Пољске Зигмунту Модзелевском о пријему опуномоћеника Лужичкосрпског народног већа у Будишину Јурија Рјенча.

5. Варшава, 28. март 1946 – криптограм бр. 1424 – директор политичког одељења пољског министарства иностраних послова Јозеф Олшевски амбасадору Јану Каролу Вендеу о лужичкосрпском питању.

6. Београд, 30. март 1946 – криптограм бр. 1777 – амбасадор Јан Карол Венде заменику министру иностраних послова Пољске Зигмунту Модзелевском о званичном признању Јурија Рјенча за опуномоћеника Лужичкосрпског народног већа у Будишину од стране владе Федеративне Народне Републике Југославије.

7. Београд, 2. април 1946 – препис извештаја опуномоћеника Лужичкосрпског народног већа у Будишину Јурија Рјенча о пријему код вође Федеративне Народне Републике Југославије маршала Јосипа Броза Тита дана 2. априла 1946. године, који је аутор 4. новембра 1946. године предао архиву Савеза лужичкосрпских студената.

8. Варшава, 12. април 1946 – криптограм бр. 1719 – заменик министра иностраних послова Пољске Зигмунт Модзелевски амбасадору Јану Каролу Вендеу о разговору са Јуријем Цижем.

9. Будишин, 30. април 1946 – извештај опуномоћеника Лужичкосрпског народног већа у Будишину Јурија Рјенча о боравку на територији Федеративне Народне Републике Југославије у периоду

11. марта до 17. априла 1946. године.

10.    Париз, 1. јул 1946 – писмо делегата Лужичкосрпског националног комитета у Будишину Марке Цижове и Јурија Вићаза председнику делегације Федеративне Народне Републике Југославије Едварду Кардељу на париском заседању Савета министара иностраних послова по питању представљања Лужичких Срба на међународном форуму од стране словенских земаља.

11. Будишин, 8. октобар 1946 – писмо лужичкосрпске омладинске организације Лужичкосрпска омладина (Serbska Młodźina) Централном већу Народне омладине Југославије са потврдом учешћа Лужичких Срба у изградњи железничке пруге Брчко – Бановићи.

12. Будишин, 25. новембар 1946 – писмо захвалности Лужичкосрпске омладине Југословенској војној мисији у Берлину за помоћ у организацији одласка лужичкосрпске бригаде на акцију изградње железничке пруге Брчко – Бановићи.

13. Познањ, 20. новембар 1946 – чланак из новина „Głos Wielkopolski”  о прослави коју је организовало Удружење пољско-југословенског пријатељства поводом државног празника Југославије уз учешће Лужичких Срба који студирају у Познању.

14. Варшава, 9. децембар 1946 – криптограм бр. 3069/7307 – заменик директора политичког одсека министарства иностраних послова Пољске Тадеуш Жебровски амбасадору Јану Каролу Вендеу о ставу према лужичкосрпском питању.

15. Београд, 10. децембар 1946 – криптограм бр. 8608 – амбасадор Јан Карол Венде заменику министру иностраних послова Пољске Зигмунту Модзелевском о контактима са лужичкосрпском делегацијом поводом одласка на Свесловенски конгрес у Београду.

16. Варшава, 12. децембар 1946 – криптограм бр. 3069/7307 – заменик пољског министра иностраних послова Зигмунт Модзелевски амбасадору Јану Каролу Вендеу о ставу Пољске према лужичкосрпском питању.

17. Београд, 21. децембар 1946 – изјава опуномоћеника Лужичкосрпског народног већа у Југославији Јурија Рјенча поводом завршетка Свесловенског конгреса у Београду.

18. Београд, децембар 1946 – белешка аташеа за штампу Амбасаде Републике Пољске у Федеративној Народној Републици Југославији Маријана Јакубјеца о разговору са генералним секретаром Словенског комитета Југославије, проф. Радованом Лалићем о лужичкосрпским питањима.

19. Београд, недатирано – фрагмент обавештења првог секретара Амбасаде Републике Пољске у Федеративној Народној Републици Југославији Зигмунта Стен-Стоберског упућеног заменику пољског министра иностраних послова Станислава Лешчицког о извршењу криптограма бр. 7788, у вези са разговором са Енглером о усаглашавању ставова о лужичкосрпском питању.

20. Берлин, 31. децембар 1946 – писмо шефа Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку генерал-лајтнанта Јаке Авшича Министарству иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије са прилозима о лужичкосрпским организацијама и водећим личностима националног покрета.

21. Берлин, 30. децембар 1946 – списак организација и водећих личности лужичкосрпског националног покрета израђен од стране аташеа за штампу капетана Станета Шкрабара.

22. Без места издавања, недатирано – прилог бр. 1 списку организација и водећих личности лужичкосрпског националног покрета од 30. децембра 1946. године. Карактеристике главних функционера Домовине и Лужичкосрпског народног већа.

23. Без места издавања, недатирано – прилог бр. 2 списку организација и водећих личности лужичкосрпског националног покрета од 30. децембра 1946. године. Превод карактеристика лужичкосрпских националних активиста сачињен од стране Гестапоа.

24. Без места издавања, недатирано – прилог бр. 3 списку организација и водећих личности лужичкосрпског националног покрета од 30. децембра 1946. године. Списак водећих лужичкосрпских личности.

25. Берлин, 8. јануар 1947 – телеграм шефа Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку генерал-лајтнанта Јаке Авшича Министарству иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије о ставу Москве према будућности лужичкосрпског народа.

26. Београд, 13. јануар 1947 – телеграм министра иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије Станоја Симића председнику делегације ФНРЈ на лондонској Конференцији заменика министара иностраних послова др Јожету Вилфану о ставу совјетске стране према лужичкосрпском проблему.

27. Лондон, јануар 1947 – телеграм председника делегације ФНРЈ на лондонској Конференцији заменика министара иностраних послова др Јожета Вилфана и амбасадора ФНРЈ у Великој Британији др Љуба Леонтића Министарству иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије о достављању лужичкосрпског меморандума Вилфану од стране Јурија Вићаза.

28. Београд, 22. јануар 1947 – телеграм министра иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије Станоја Симића председнику делегације ФНРЈ на лондонској Конференцији заменика министара иностраних послова др Јожету Вилфану о ставу Чеха и Пољака према лужичкосрпском питању.

29. Будишин, 10. фебруар 1947 – препис писма председника Лужичкосрпског народног већа Јана Цижа шефу Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку генерал-лајтнанта Јаке Авшича о посредовању код совјетских власти, као и о потреби да немачке избеглице и расељена лица напусте регионе насељење Лужичким Србима.

30. Берлин, 12. фебруар 1947 – писмо Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку Политичком одељењу Министарства иностраних послова по питању спорова између Домовине и Лужичкосрпског народног већа.

31. Београд, 24. фебруар 1947 – писмо Централног већа Народне омладине Југославије лужичкосрпској омладинској организацији Лужичкосрпска омладина (Serbska Młodźina) о учешћу лужичкосрпске омладинске бригаде у изградњи железничке пруге Шамац – Сарајево.

32. Београд, 25. фебруар 1947 – писмо Светог архијерејског синода Српске православне цркве Министарству иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије о меморандуму Костницког братства који позива на пружање помоћи Лужичким Србима.

33. Праг, недатирано – меморандум Костницког братства упућен свим словенским православним црквама са позивом на пружање подршке лужичкосрпској страни на московском заседању Савета министара иностраних послова.

34. Берлин, 27. фебруар 1947 – писмо Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку Политичком одељењу Министарства иностраних послова о меморандуму Антифашистичког савеза Лужичких Срба Домовина упућеном учесницима заседања Савета министара иностраних послова у Москви у марту 1947. године.

35. Берлин, 28. фебруар 1947 – телеграм шефа Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку генерал-лајтнанта Јаке Авшича Министарству иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије поводом посредовању у достављању меморандума Домовине на заседање Савета министара иностраних послова у Москви.

36. Берлин, 27. август 1947 – пропратно писмо Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку Политичком одељењу Министарства иностраних послова и Дирекцији за информације Владе ФНРЈ уз извештај др Ранка Микачића са прославе стогодишњице Матице српске у Будишину и полагања камена темељца за нови Лужичкосрпски дом у Будишину.

37. Берлин, 27. август 1947 – извештај др Ранка Микачића из Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку са прославе стогодишњице Матице српске и полагања камена темељца за нови Лужичкосрпски дом у Будишину 23. августа 1947. године.

38. Београд, 27. октобар 1947 – телеграм заменика министра иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије Владимира Велебита Југословенској војној мисији поводом случаја Јана Вјеле.

39. Берлин, 29. октобар 1947 – телеграм шефа Југословенске војне мисије при Савезничком контролном већу за Немачку пук. Месуда Хотића Министарству иностраних послова Федеративне Народне Републике Југославије поводом случаја Јана Вјеле.

40. Будишин, 30. новембар 1948 – чланак посвећен 5. годишњици проглашења Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије.

41. Будишин, 2. децембар 1948 – информација из штампе о прослави 5. годишњице настанка тзв. „нове Југославије” коју је организовао Словенски комитет Лужице.

42. Београд, 20. октобар 1949 – пропратно писмо начелника VII одељења Министарства иностраних послова ФНРЈ Рудија Јанхубе заменику начелника II одељења, које се односи на материјал посвећен Лужичким Србима.

43. Без места издавања, недатирано – материјал посвећен Лужичким Србима.

List of published documents

1. Undated, Bautzen – letter from the chairman of the Sorbian National Council in Bautzen, Fr. Jan Cyž to the leader of Yugoslavia, Josip Broz-Tito, to support the Sorbian aspirations for freedom.

2. 1946, March 19, Belgrade – response from the chairman of the Presidium of the National Assembly of the Federal People's Republic of Yugoslavia, Ivan Ribar, to the letter from the chairman of the Sorbian National Council in Bautzen, Fr. Jan Cyž, on supporting the Sorbian aspirations for freedom.

3. 1946, March, Belgrade – a copy of an article by the representative of the Sorbian National Council in Bautzen, Jurj Rjenč, devoted to his trip to Belgrade and his welcoming in the capital of Federal People's Republic of Yugoslavia on March 11, 1946, handed down by the author on November 4, 1946 to the archives of the Sorbian Students Union.

4. 1946, March 28, Belgrade – ciphertext No. 1716 – Ambassador Jan Karol Wende to the Minister of Foreign Affairs Zygmunt Modzelewski on the admission of the representative of the Sorbian National Council in Bautzen, Jurij Rjenč, at the embassy.

5. 1946, March 28, Warsaw – ciphertext No. 1424 – director of the political department of the Ministry of Foreign Affairs, Józef Olszewski, to Ambassador Jan Karol Wende, regarding the attitude towards the Lusatian issue.

6. 1946, March 30, Belgrade – ciphertext No. 1777 – Ambassador Jan Karol Wende to Deputy Minister of Foreign Affairs Zygmunt Modzelewski on the official recognition of Jurij Rjenč by the government of the Federal People's Republic of Yugoslavia as plenipotentiary of the Sorbian National Council in Bautzen.

7. 1946, April 02, Belgrade – a copy of the account of the representative of the Sorbian National Council in Bautzen, Yuri Rjenč, from the audience with the leader of the Federal People's Republic of Yugoslavia, Marshal Josip Broz-Tito, on April 2, 1946, handed down by the author on November 4, 1946 to the archives of the Sorbian Students Union.

8. 1946, April 12, Warsaw – ciphertext No. 1719 - Deputy Minister of Foreign Affairs Zygmunt Modzelewski to Ambassador Jan Karol Wende regarding a conversation with Jurij Cyž.

9. 1946, April 30, Bautzen – report of the representative of the Sorbian National Council in Bautzen, Jurij Rjenč, on his stay in the Federal People's Republic of Yugoslavia between March 11 and April 17, 1946.

10. 1946, July 01, Paris – a letter from the delegates of the Sorbian National Committee in Bautzen, Marka Cyžowa and Jurij Wićaz, to Edvard Kardelj, chairman of the delegation of the Federal People's Republic of Yugoslavia to the Paris session of the Council of Foreign Ministers, on the representation of the Sorbs on the international stage by Slavic states.

11. 1946, October 08, Bautzen – a letter from the Sorbian Youth Organization (Serbska Młodzina) to the Central Youth People's Council of Yugoslavia (Centralne vijeće Narodne Omladine Jugoslavije) confirming the participation of the Sorbs in the construction of the Brćko – Banovići railway line.

12. 1946, November 25, Bautzen – expression of gratitude to the Sorbian Youth for helping the Yugoslavian Military Mission in Berlin to organize the departure of the Sorbian brigade to the building site of the Brćko – Banovići railway line.

13. 1946, November 30, Poznań – an article from “Głos Wielkopolski” newspaper covering the academy organized by the Polish-Yugoslavian Friendship Society on the Yugoslavian national holiday in which Sorbian students participated.

14. 1946, December 09, Warsaw – ciphertext No. 3069/7307 – Deputy Director of the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs – Tadeusz Żebrowski – to Ambassador Jan Karol Wende on the Polish stance on the Lusatian issue.

15. 1946, December 10, Belgrade – ciphertext No. 8608 – Ambassador Jan Karol Wende to the Minister of Foreign Affairs, Zygmunt Modzelewski, on contacts with the Sorbian delegation at the Pan-Slavic Congress in Belgrade.

16. 1946, December 12, Warsaw – ciphertext No. 3069/7307 – Deputy Minister of Foreign Affairs, Zygmunt Modzelewski, to Ambassador Jan Karol Wende on the Polish stance on the Lusatian issue.

17. 1946, December 21, Belgrade – statement by the plenipotentiary of the Sorbian National Land Committee in Yugoslavia, Jurij Rjenč, marking the end of the Pan-Slavic Congress in Belgrade.

18. 1946, December – a note from the press attaché of the Embassy of the Republic of Poland in the Federal People's Republic of Yugoslavia, Marian Jakóbec, from the conversation with the secretary general of the Slavic Committee of Yugoslavia, prof. Radovan Lalić, covering Lusatian issues.

19. Undated, Belgrade – a piece of information by the First Secretary of the Embassy of the Republic of Poland in the Federal People's Republic of Yugoslavia, Zygmunt Sten-Stoberski, addressed to the Deputy Minister of Foreign Affairs, Stanisław Leszczycki, regarding preparation of the cipher, code number 7788, concerning the conversation with Engler on agreeing stances on the Lusatian issue.

20. 1946, December 31, Berlin – letter from the head of the Yugoslav Military Mission to the Allied Control Council, Lieutenant General Jaki Avšič, to the Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia, presenting the characteristics of the Sorbian organizations and leading figures of the national movement.

21. 1946, December 30, Berlin – overview of the organization and main figures of the Sorbian national movement prepared by the press clerk Capt. Stane Škrabar.

22. Undated, no place of issue – appendix 1 to the overview of the organization and main figures of the Sorbian national movement as of December 30, 1946. Descriptions of the leading activists of the Domovina and the Sorbian National Council.

23. Undated, no place of issue – appendix 2 to the overview of the organization and main figures of the Sorbian national movement as of December 30, 1946. Translation of the Gestapo's descriptions of the Sorbian national activists.

24. Undated, no place of issue - appendix 3 to the overview of the organization and main figures of the Sorbian national movement as of December 30, 1946. List of leading Sorbian personalities.

25. 1947, January 08, Berlin – telegram of the head of the Yugoslav Military Mission to the Allied Control Council, Lieutenant General Jaka Avšič, to the Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia on Moscow's attitude towards the future of the Sorbian nation.

26. 1947, January 13, Belgrade – telegram from the Minister of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia, Stanoje Simic, to the chairman of the SFR delegation to the London Conference of Deputy Ministers of Foreign Affairs, Joža Vilfan, on the attitude of the Soviets to the Sorbian issue.

27. 1947, January 14, London –  telegram from the chairman of the SFR delegation to the London Conference of Deputy Ministers of Foreign Affairs, Joža Vilfan, and Ambassador for SFR in the United Kingdom, Ljubo Leontić to the Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia informing on the delivery of a Sorbian memorandum to Vilfan by Jurij Wićaz.

28. 1947, January 22, Belgrade – telegram of the Minister of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia, Stanoje Simić, to the chairman of the SFR delegation to the London Conference of Deputy Ministers of Foreign Affairs, Joža Vilfan, on the Czech and Polish stance on the Sorbian issue.

29. 1947, February 10, Bautzen –  a copy of the letter from the chairman of the Sorbian National Council, Fr. Jan Cyž, to the head of the Yugoslav Military Mission at the Allied Control Council of Germany, Lieutenant General Jaka Avšič, on mediation with the Soviet authorities regarding the invitation of the Sorbian delegation to Moscow of, as well as the departure of German refugees and displaced persons from the areas inhabited by the Sorbs.

30. 1947, February 12, Berlin – a letter from the Yugoslav Military Mission to the Allied Control Council of Germany to the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs on the disputes between Domowina and the Sorbian National Council.

31. 1947, February 24, Belgrade – a letter from the Central Youth People's Council of Yugoslavia to the Sorbian youth organization (Serbska Młodzina) regarding the participation of the Sorbian youth brigade in the construction of the Šamac - Sarajevo railway line.

32. 1947, February 26, Belgrade – a letter from the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church to the Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia on the memorandum of the Kostnice Unity calling for aid to the Lusatian Sorbs.

33. Undated, Prague – memorandum of Kostnice Unity to all Slavic Orthodox Churches calling for support of the Sorbian appearance during the Moscow session of the Council of Foreign Ministers.

34. 1947, February 27, Berlin –  a letter from the Yugoslav Military Mission at the Allied Control Council of Germany to the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs on the memorandum of the Anti-Fascist Union of Lusatian Serbs Domowina to the participants of the session of the Council of Ministers on Foreign Affairs in Moscow in March 1947.

35. 1947, February 28, Berlin –  telegram from the head of the Yugoslav Military Mission at the Allied Control Council, Lieutenant General Jaka Avšič, to the Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia on mediation in delivering of the Domowina’s memorandum to the session of the Council of Ministers in Moscow.

36. 1947 August 28, Berlin –  cover letter from the Yugoslav Military Mission at the Allied Control Council in Germany to the Ministry of Foreign Affairs and the Directorate for Information Bureau of the Council of Ministers regarding the Ranko Mikačic’s account of the celebrations of 100th anniversary funding of Maćica Serbska organization, and the ceremony of laying the foundation stone for the new Sorbian House in Bautzen.

37. 1947, August 27, Berlin – account by Ranko Mikačić from the Yugoslav Military Mission at the Allied Control Council on the celebration of the 100th anniversary of funding of Maćica Serbska organization, and the ceremony of laying the foundation stone for the new Sorbian House in Bautzen on August 23, 1947.

38. 1947, October 27, Belgrade - telegram of the Deputy Minister of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia, Vladimir Velebit, to the Yugoslav Military Mission regarding Jan Wjela.

39. 1947, October 29, Berlin – telegram of the head of the Yugoslav Military Mission at the Allied Control Council, Col. Mesud Hotic to the Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugoslavia on the case of Jan Wjela.

40. 1948, November 30, Bautzen – article devoted to the 5th anniversary of the proclamation of the Federal People's Republic of Yugoslavia during the 2nd session of the Antifascist Council for National Liberation of Yugoslavia.

41. 1948, December 02, Bautzen – press release about the 5th anniversary of formation of the so-called "New Yugoslavia" organized by the Slavic Committee of Lusatia.

42. 1949, October 20, Belgrade – a cover letter from Rudi Janhuba, Head of Department VII of the Ministry of Foreign Affairs of the SFR, to the vice-head of the Second Department, regarding the information on the Lusatian Sorbs.

43. Undated, no place on display – information devoted to the Lusatian Sorbs.

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος