Cele

Odrodzenie państwa polskiego w ukształtowanych w latach 1918-1922 granicach zmieniło status Polaków pozostających na terenie Niemiec. Odtąd ich interesy miała reprezentować jedna organizacja. W tym celu w sierpniu 1922 r...

Czytaj więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną i wydawniczą. Publikacje powstaja w ramach dwóch projektów: Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia i Opolskie Studia Łużyczoznawcze...

Czytaj więcej...

Wspieraj

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1% ze swojego rozlizcenie PIT. Można również dokonać wpłat na nasze konto. Mile widziana jest pomoc w relizacji naszych działań.

Czytaj więcej...

Razem przeciwko neonazistom

Podróżujący po Łużycach przecierają oczy ze zdumienia. Obwieszone plakatami neonazistowskie NPD drogi wjazdowe do Zhorjelca, Lubija czy Budziszyna wyglądają, jakby czas się cofnął do lat 30-tych. Budzi to zrozumiałe protesty, także naszych przyjaciół. Poniżej przedstawiamy listy w tej sprawie prof. dr. Goro Kimury z Tokio oraz wnuka i biografa Jana Skali dr. hab. Petera Krocha z Neubrandenburga. Ich poglądy podziela wielu mieszkańców Łużyc, wyrażając to, jak widać, w różnoraki sposób. Tokio, den 6.6.2009Sehr geehrter Herr Oberburgermeister,bitte erlauben Sie mir, mich mit einer Bitte an Sie zu wenden.Mein Name ist KIMURA Goro.

Czytaj więcej...

Nowa biografia Jana Skali

W dniu 15 sierpnia 2009 r. w wydawnictwie Kai Homilius - Verlag ukazała się praca prof. dr hab. Petera Kroha, zatytułowana: "Nationalistische Macht und nationale Minderheit. Jan Skala (1889-1945)Ein Sorbe in Deutschland" Jest to druga, po wydanej w 1993 r. w Opolu pracy Leszka Kuberskiego: (Jan Skala. Zarys biografii politycznej, Opole 1993) obszerna biografia wielkiego Serbołużyczanina Jana Skali. O ile praca opolskiego badacza była klasyczną biografią, przedstawiającą chronologicznie drogę życiową swego bohatera, to Peter Kroh nadał swej pracy układ problemowy.

Czytaj więcej...

28 maja, wraz z uruchomieniem nowego portalu Pro Lusatii zamieściliśmy ankietę w której mogli głosować wszyscy odwiedzający nasze strony. Pytaliśmy czy Polska powinna bardziej zainteresować się problemami Serbołużyczan. W świetle ostatnich wydarzeń oraz deklaracji polskich polityków takie zainteresowanie jest jak najbardziej wskazane i uzasadnione.

Czytaj więcej...

Werner MěškankPólscy a serbscy Łužičenjo čuja so tele dny wot šćuwańcy na wólbnych plakatach prawicarskeje strony NPD w Zhorjelcu wosebje potrjecheni, byrnjež tež wjetšina němskich krajanow za nacionalistiske hesła absolutnje žane zrozumjenje njeměła.Hornjołužiske město na pólsko-němskej mjezy je dotal znate za přećelske přez hranicu sahace styki. Njech so to njezměni. Tola plakaty strony NPD w Zhorjelcu, zo měło so pjeća někajkej „pólskej inwaziji“ zadźěwać, su ranjace, wohańbjace a hotowa šćuwańca přećiwo pólskemu ludej, přećiwo słowjanskim staćanam a susodam docyła.

Czytaj więcej...

W pierwszej połowie 18 stulecia Měrćin Norbert i Jurij Józef Šimanowie założyli Seminarium Łużyckie, które przez następne stulecia stało się miejscem grupującym kształcącą się w Pradze młodzież łużycką oraz ośrodkiem wszelkich poczynań prołużyckich czeskich sorabofilów. W trakcie powodzi, która w 2002 r. dotknęła Pragę, koniecznym była pełna ewakuacja budynku. Aż do zeszłego roku, z różnych przyczyn, powrót Biblioteki Hórnika (Hórnikowa knihownja) do jego wnętrz nie było możliwe. Nie mieli tam wstępu także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Łużyc (Společnost přátel Lužice). Długoletnie starania dopiero niedawno przyniosły oczekiwany skutek. Na mocy podpisanej 1 marca 2009 r. przez SPL i Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej umowy o użyczeniu na okres 8 lat 3 pomieszczeń, powrót do budynku Seminarium Łużyckiego stał się możliwy.

Czytaj więcej...

Zawsze, w miarę możności staramy się wspierać Serbołużyczan w dziele zachowania narodowej tożsamości. Ale okazuje się, że i my możemy na nich liczyć, gdy ktoś nam z kolei grozi pięścią. Polityczne wnuki Adolfa oblepiły Zhorjelc plakatami o treści: "Stop polskiej inwazji". Spotkało się to z reakcją naszych pobratymców. Jest to piękny przykład polsko - serbołużyckiej wzajemności.

Czytaj więcej...

Goro Christoph Kimura (Tokio)1. Utrzymanie języka łużyckiego i rola kościoła katolickiegoW moim artykule rozpatrywane mają być aspekty społeczne języka łużyckiego. W centrum znajduje się kwestia, jak ten mały język, określany najmniejszym językiem słowiańskim, pomimo wszystkich trudności mógł się utrzymać do dziś i jak próbuje się przekazać go następnym generacjom. Jak wiadomo, język łużycki najlepiej utrzymał się do dziś na obszarach, które po reformacji pozostały katolickie. Wpływało na to wiele czynników. Na przykład obszar katolicki w porównaniu do obszarów wydobycia węgla brunatnego mniej bezpośrednio był dotknięty industrializacją. Jednakże niezaprzeczalnym jest fakt, że znaczące utrzymanie się języka nie jest przypisane tylko warunkom zewnętrznym, lecz w dużej mierze wynika również z nastawienia i działań kościoła katolickiego na miejscu (m.in. Jaenecke 2003, Kimura 2001, Kowalczyk 1999, Walde 2000). Jak ta postawa wpływa jednak w praktyce na konkretne stosowanie języka? Chciałbym tutaj zająć się właśnie tą kwestią. Prezentowane dane bazują na badaniach, które przeprowadzić mogłem w latach 2000-2001 w jednej z serbołużyckich parafii katolickich. Nim przejdziemy do studium, chcielibyśmy najpierw spojrzeć na ogólną sytuację językową katolickich Serbołużyczan w badanym okresie na początku XXI stulecia, która dziś postrzegana musi być już jako historyczna.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy w DomaszowicachUrząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoUrząd Miejski w NamysłowieZwiązek Serbów Łużyckich DomowinaStowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia Program uroczystości z okazji 120 rocznicy urodzin Jana Skali27 maja 2009

Czytaj więcej...

Marszałek Województwa Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego w Opoluzapraszająna spotkanie pn."JAN SKALA (1889 – 1945) serbołużycki działacz narodowy, publicysta, polityk, orędownik współpracy polsko – serbołużyckiej, poeta i prozaik"dnia 26 maja 2009, o godz. 17.00, w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu(wejście od ul. Muzealnej)

Czytaj więcej...

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Dyrektor Serbski muzej Budyšin zapraszają na wystawę "Serbołużyczanie. Historia, kultura i tradycja”. Ekspozycja złożona jest z zabytków wypożyczonych z Serbski muzej Budyšin ukazujących dzieje i dziedzictwo kulturowe naszych sąsiadów zza Odry. Przedstawia zwyczaje związane z obrzędowością rodzinną i religijną. Zwiedzający zobaczą bogate stroje weselne, korowód zapustnych przebierańców oraz konną procesję jeźdźców wielkanocnych obwieszczających śpiewem radosną nowinę Wielkiej Niedzieli - zwyczaj poświadczony już w 1541 roku. Poznają obrzędy charakterystyczne dla serbołużyckiej tradycji, jak: "skubanie koguta” czy adwentowe "Dzieciątko” praktykowane na Górnych i Dolnych Łużycach. Kiedy to dziewczyna mająca niedługo wyjść za mąż, ubrana w tradycyjny strój i zawsze z zasłoniętą twarzą oraz jej dwie towarzyszki w strojach regionalnych, w milczeniu przemierzają wieś odwiedzając domostwa.

Czytaj więcej...

1999-2018 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος