Cele

Odrodzenie państwa polskiego w ukształtowanych w latach 1918-1922 granicach zmieniło status Polaków pozostających na terenie Niemiec. Odtąd ich interesy miała reprezentować jedna organizacja. W tym celu w sierpniu 1922 r...

Czytaj więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną i wydawniczą. Publikacje powstaja w ramach dwóch projektów: Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia i Opolskie Studia Łużyczoznawcze...

Czytaj więcej...

Wspieraj

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1% ze swojego rozlizcenie PIT. Można również dokonać wpłat na nasze konto. Mile widziana jest pomoc w relizacji naszych działań.

Czytaj więcej...

Jedna z najmniej znanych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków doczekała się publikacji w postaci strategicznej gry planszowej - "Czerwony Huragan - Budziszyn 1945". Bitwa pod Budziszynem – jeden z epizodów tzw. operacji łużyckiej w końcowej fazie II wojny światowej - to kilkudniowa bitwa pomiędzy 2 Armią Wojska Polskiego pod dowództwem Karola Świerczewskiego oraz elementami radzieckiej 52 Armii i 5 Armii Pancernej Gwardii a wojskami niemieckimi z Grupy Armii "Mitte" (tzw. zgrupowanie zgorzeleckie pod dowództwem gen. von Oppeln-Bronikowskiego). Rozpoczęła się 21 kwietnia 1945 i trwała zasadniczo do ok. 26 kwietnia (ostatnie starcia trwały jeszcze 30 kwietnia). Była to ostatnia udana ofensywa niemiecka w czasie wojny.W tym czasie 2 AWP poniosła bardzo ciężkie straty. Dostępne statystyki wskazują, że w całej dwutygodniowej operacji łużyckiej w kwietniu 1945, której bitwa pod Budziszynem była najbardziej krwawym epizodem, 2 Armia straciła 57% swoich czołgów i dział pancernych, 20% artylerii, a straty w ludziach wyniosły 4902 poległych, 2798 zaginionych bez wieści i 10 532 rannych, co stanowiło aż 27% wszystkich strat poniesionych przez całe Ludowe Wojsko Polskie przez 20 pierwszych miesięcy jego istnienia (od października 1943 do maja 1945).

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konwersatorium

Towarzystwo Polsko-SerbołużyckieiFundacja SlawistycznaZapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa wygłosi referat nt. Język kaszubski w tekstach sakralnychSpotkanie odbędzie się w czwartek, 21.01.2010 r., o godzinie 17.00w sali 304 Pałacu StaszicaWarszawa, ul Nowy Świat 72

Budziszyn, 06.01.2009 Neofaszyści i niemieccy skrajni prawicowcy zapowiedzieli ponownie wielką demonstrację w Dreźnie. Pretekstem jest, jak corocznie, rocznica zbombardowania Drezna pod koniec 2-giej wojny światowej wywołanej przez faszystowskie Niemcy. Ich celem jest zwołanie największego przemarszu nacjonalistów z całej Europy. W tej sytuacji musi być priorytetem i wewnętrznym nakazem zorganizowanie antydemonstracji noszącej europejski charakter. W ostatnich miesiącach spotęgowały się głosy rewanżystów w rządzie niemieckim o posadzeniu na naczelnym stanowisku Centrum Przepędzonych znanej nam ze złych stron Eryki Steinbach. W dyskusjach oficjalnych ośmiela się szermować argumentem, że rząd niemiecki nie może się podporządkowywać egoistycznym(!) Interesom Polski. Jednocześnie w czasie wyborów komunalnych, landowych i europejskich(!) pojawiły się w dużych ilościach znane w Polsce antypolskie plakaty.

Czytaj więcej...

Podsumowanie ankiety

Od 06 sierpnia 2009 pytaliśmy Państwa za pośrednictwem ankiety na naszym portalu czy w miejsce zlikwidowanych szkół średnich w Chrósćicach i Pančicach – Kukowie powinny powstać szkoły niepubliczne?Jest to nizwykle istotna kwestia zważywszy na coraz trudniejszą sytuację szkolnictwa serbo-łużyckiego w Niemieckiej Republice Federalnej. Odpowiedzi na pytania, podobne do tych na naszej stronie, będą stanowić o przyszłości narodu Serbo-łużyckiego i jego tożsamości.

Czytaj więcej...

XII Dni Łużyckie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie,Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro LusatiaZapraszają naXII Dni Łużyckie 14 listopada 2009, o godz. 16.00Wieczór poświęcony poecie Janowi Skali z udziałem poetów i dziennikarzy serbołużyckichMuzeum Śląska Opolskiego w Opolu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13 (Sala odczytowa, wejście od ul. Muzealnej)15 listopada 2009, o godz. 16.00 Biesiada Poetycka na Dworze Odrowążów poświęcona poezji serbołużyckiejZamek Odrowążów w Kamieniu Śląskim (Sala Lustrzana)

Prezentujemy podziękowanie Serbskiej Ludowej Strany (Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe), które po zakończeniu swojej kadencji w europarlamencie, otrzymał europoseł Sylwester Chruszcz.

Czytaj więcej...

Łużyckość w powieści Haliny Barań Cień brzasku

Jeżeli nie z całkowitą pewnością to z minimalnym ryzykiem można by rzec, że najnowsza powieść bogatyńskiej pisarki (Wrocław 2009, Wydawnictwo EUROSYSTEM, s. 189, 1 nlb), nad  którą opiekę literacką sprawował prof.Stefan Bednarek z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowi  ewenement ze względu na nasycenie tego gatunku literackiego łużyckością. Już na karcie tytułowej czytamy deklarację autorki  :„Tę powieść dedykuję  Łużyczanom”. Zamieszczono tamże dwie fotografie Łużyczanek – dziewczynki w tradycyjnym ludowym stroju łużyckim z regionu Slepo (niem. Schleife) na środkowych Łużycach (zagrożonego  zagładą ze strony przemysłu wydobywczego węgla brunatnego  choć koncern wydobywczy nazwano wdzięcznie ’‘Vattenfall ‘ -„Wodospad”)  – i  starszej kobiety  w stylizowanym stroju łużyckim.  Zgodnie z życzeniem osób, które udostępniły zdjęcia,  nazwisk ich  nie zamieszczono.Jak podano na odwrocie karty tytułowej, „Inspiracją do tej powieści były losy księdza Jerzego [Jurija, przyp. L.G.] Bruska [ostatniego łużyckiego proboszcza w Działoszynie, przyp. L.G.] i Anny Barteckiej, Łużyczan żyjących przed laty na pograniczu polsko-niemieckim”.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, działając na podstawie art. 23 ust. 1-3 statusu, zarząd Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia na posiedzeniu  w dniu 28 września 2009 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie stwierdzenia wymaganego qvorum o godz. 17.00 w terminie drugim, w budynku Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, Strzelców Bytomskich 2, sala nr 205. Porządek obrad:1. Wybór przewodniczącego zebrania.2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej4. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu5. Wybory prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej6. Wolne wnioski, dyskusja W imieniu zarządu Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego "Pro Lusatia" Mariusz Patelski Prezes

Pawoł Nedo. Bohater czy kolaborant?

W 6-7 (32-33) numerze „Przeglądu Wschodniołużyckiego” z 2001 r., na str. 5 ukazał się artykuł prof. Rafała Leszczyńskiego, zatytułowany Jeszcze raz w delikatnej sprawie, poświęcony dyferencjacji postaw Serbołużyczan wobec reżimu hitlerowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Pawoła Neda. Tekst ten został poniekąd sprokurowany moim omówieniem książki prof. Leszczyńskiego My i Oni, („Przegląd Wschodniołużycki”, nr 3(29), 1 kwietnia - 1 maja 2001, s.5), a właściwie zamieszczoną tam wzmianką dotyczącą osoby Pawoła Neda o treści: „Przy okazji artykułu poświęconego łużyckiej sztuce o polaryzacji postaw z Polakiem w roli ważnej, autor podnosi historyczny fakt zróżnicowania postaw niektórych przedstawicieli narodu serbołużyckiego wobec reżimu hitlerowskiego. Tyle tylko, że w tym kontekście padło tutaj tylko jedno nazwisko, a mianowicie przewodniczącego Domowiny w latach 1933 – 1937 i 1945 – 1950, Pawoła Nedo, o załamaniu się którego po 1937 r. i wstąpieniu do NSDAP miano szeptać na Łużycach po 1945 r. Musi to budzić zdecydowany sprzeciw.

Czytaj więcej...

Bożena ItoyaArtykuł został opublikowany w tłumaczeniu górnołużyckim w miesięczniku „Rozhlad” 2009, nr 8.W roku akademickim 2008/2009 sorabistyka po raz kolejny znalazła się w fakultatywnym programie studiów slawistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej). Tym razem studenci mogli uczestniczyć w semestralnych (październik 2008 – luty 2009) zajęciach Obraz kultury łużyckiej we współczesnym czasopiśmiennictwie, przygotowanych i prowadzonych przez doktorantkę Instytutu Bożenę Itoyę.

Czytaj więcej...

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος