Cele

Odrodzenie państwa polskiego w ukształtowanych w latach 1918-1922 granicach zmieniło status Polaków pozostających na terenie Niemiec. Odtąd ich interesy miała reprezentować jedna organizacja. W tym celu w sierpniu 1922 r...

Czytaj więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną i wydawniczą. Publikacje powstaja w ramach dwóch projektów: Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia i Opolskie Studia Łużyczoznawcze...

Czytaj więcej...

Wspieraj

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1% ze swojego rozlizcenie PIT. Można również dokonać wpłat na nasze konto. Mile widziana jest pomoc w relizacji naszych działań.

Czytaj więcej...

W roku 1998 (jak podaje Tomasz Derlatka) w jednej z katowickich gazet, autor artykułu zatytułowanego „Łużyczanin” przytoczył godną uwagi informację: „Mówi się na Łużycach, że dopóki trwać będą Nawkowie, dopóty nie zginą Łużyce. Niewiele jest osób, tak wytrwale manifestujących swoją łużyckość”.

Czytaj więcej...

Dziękując wszystkim, którzy pamiętali o nas przy okazji rozliczeń podatkowych w roku ubiegłym, polecamy się Waszej pamięci i w tym roku. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: Numer KRS 0000210621 Przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Czytaj więcej...

Dnia 17.11.2018 w Slepo (niem. Schleife), miało miejsce prymarne posiedzenie Serbskiego Sejmu, czyli pierwszego parlamentu serbołużyckiego, stanowiącego obywatelską inicjatywą oddolną, będąca głosem serbskiego narodu w Niemczech.

Czytaj więcej...

Fidem w Namysłowie

W namysłowskiej Izbie Pamięci Regionalnej przy ulicy Szkolnej 2 do połowy października można oglądać wystawę 25 grafik serbołużyckiego artysty Marko Raba, zatytułowaną Fidem (Zaufaj).

Czytaj więcej...

Dziękując wszystkim, którzy pamiętali o nas przy okazji rozliczeń podatkowych w roku ubiegłym, polecamy się Waszej pamięci i w tym roku. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: Numer KRS 0000210621 Przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Czytaj więcej...

Chroniken, insbesondere Orts- und Stadtchroniken, sind vielfach durch ihre mannigfaltigen Eigenschaften für den Interessenten zur Erschließung bestimmter historischer Zeiträume ein probates Mittel.

Czytaj więcej...

XIX wiek na Łużycach jest okresem doniosłych przemian społecznych, światopoglądowych i kulturowych. Jednocześnie jest to nowy, ważny etap w rozwoju języków łużyckich, zwłaszcza zaś w rozwoju języka górnołużyckiego. Wydaje się, że najważniejsze znaczenie miało tu założenie w 1847 roku łużyckiego towarzystwa naukowego Maćica Serbska (Macierz Łużycka)1 – pierwszej instytucji kulturalno-naukowej, która zrzeszała i koordynowała prace łużyckich działaczy narodowych.

Czytaj więcej...

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος