Cele

Odrodzenie państwa polskiego w ukształtowanych w latach 1918-1922 granicach zmieniło status Polaków pozostających na terenie Niemiec. Odtąd ich interesy miała reprezentować jedna organizacja. W tym celu w sierpniu 1922 r...

Czytaj więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną i wydawniczą. Publikacje powstaja w ramach dwóch projektów: Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia i Opolskie Studia Łużyczoznawcze...

Czytaj więcej...

Wspieraj

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1% ze swojego rozlizcenie PIT. Można również dokonać wpłat na nasze konto. Mile widziana jest pomoc w relizacji naszych działań.

Czytaj więcej...

Fidem w Namysłowie

W namysłowskiej Izbie Pamięci Regionalnej przy ulicy Szkolnej 2 do połowy października można oglądać wystawę 25 grafik serbołużyckiego artysty Marko Raba, zatytułowaną Fidem (Zaufaj).

Czytaj więcej...

Dziękując wszystkim, którzy pamiętali o nas przy okazji rozliczeń podatkowych w roku ubiegłym, polecamy się Waszej pamięci i w tym roku. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: Numer KRS 0000210621 Przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Czytaj więcej...

Chroniken, insbesondere Orts- und Stadtchroniken, sind vielfach durch ihre mannigfaltigen Eigenschaften für den Interessenten zur Erschließung bestimmter historischer Zeiträume ein probates Mittel.

Czytaj więcej...

XIX wiek na Łużycach jest okresem doniosłych przemian społecznych, światopoglądowych i kulturowych. Jednocześnie jest to nowy, ważny etap w rozwoju języków łużyckich, zwłaszcza zaś w rozwoju języka górnołużyckiego. Wydaje się, że najważniejsze znaczenie miało tu założenie w 1847 roku łużyckiego towarzystwa naukowego Maćica Serbska (Macierz Łużycka)1 – pierwszej instytucji kulturalno-naukowej, która zrzeszała i koordynowała prace łużyckich działaczy narodowych.

Czytaj więcej...

XIX Dni Łużyckie

Tegoroczne Dni Łużyckie odbyły się w kooperacji z Izbą Regionalną w Namysłowie, Domowiną oraz z Serbołużyckim Związkiem Studiujących – Żupą „Jan Skala”. Pierwszym jego elementem była zaprezentowana w ramach 25 Europejskich Dni Dziedzictwa wystawa fotografii Miloša Malca zatytułowana: Odkrywanie łużyckich krajobrazów. Jej wernisaż odbył się w namysłowskiej Izbie Regionalnej 16 września 2017 r.

Czytaj więcej...

Pozvánka na veřejné slyšení „Současný život Lužických Srbů – vzdělávací systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové těžby uhlí v Lužici“, které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za odborné spolupráce Společnosti přátel Lužice. Pobierz plik

Tom 15-16

Czytaj więcej...

30. januara 1018 wobzamknychu wupósłancy němskeho kejžora Heinricha II. a pólskeho wójwody Bólesława I. na Budyskim hrodźe měrowe zrěčenje, kotrež zakónči dołholětny wojerski konflikt wobeju knježerjow. Składnostnje tysaclětneje róčnicy tutoho podawka přeprošuje Serbski institut a Leibnizowy institut za stawizny a kulturu wuchodneje Europy (GWZO) 30. a 31. januara 2018 na mjezynarodnu konferencu, wěnowanu tutomu wuznamnemu měznikej němsko-pólskich stawiznow, do Budyšina.

Czytaj więcej...

Promocja najnowszej książki Petra Kalety

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος