Cele

Odrodzenie państwa polskiego w ukształtowanych w latach 1918-1922 granicach zmieniło status Polaków pozostających na terenie Niemiec. Odtąd ich interesy miała reprezentować jedna organizacja. W tym celu w sierpniu 1922 r...

Czytaj więcej...

Publikacje

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną i wydawniczą. Publikacje powstaja w ramach dwóch projektów: Biblioteczka Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia i Opolskie Studia Łużyczoznawcze...

Czytaj więcej...

Wspieraj

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie "Pro Lusatia" jest organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1% ze swojego rozlizcenie PIT. Można również dokonać wpłat na nasze konto. Mile widziana jest pomoc w relizacji naszych działań.

Czytaj więcej...

XIX Dni Łużyckie

Tegoroczne Dni Łużyckie odbyły się w kooperacji z Izbą Regionalną w Namysłowie, Domowiną oraz z Serbołużyckim Związkiem Studiujących – Żupą „Jan Skala”. Pierwszym jego elementem była zaprezentowana w ramach 25 Europejskich Dni Dziedzictwa wystawa fotografii Miloša Malca zatytułowana: Odkrywanie łużyckich krajobrazów. Jej wernisaż odbył się w namysłowskiej Izbie Regionalnej 16 września 2017 r.

Czytaj więcej...

Pozvánka na veřejné slyšení „Současný život Lužických Srbů – vzdělávací systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové těžby uhlí v Lužici“, které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za odborné spolupráce Společnosti přátel Lužice. Pobierz plik

Tom 15-16

Czytaj więcej...

30. januara 1018 wobzamknychu wupósłancy němskeho kejžora Heinricha II. a pólskeho wójwody Bólesława I. na Budyskim hrodźe měrowe zrěčenje, kotrež zakónči dołholětny wojerski konflikt wobeju knježerjow. Składnostnje tysaclětneje róčnicy tutoho podawka přeprošuje Serbski institut a Leibnizowy institut za stawizny a kulturu wuchodneje Europy (GWZO) 30. a 31. januara 2018 na mjezynarodnu konferencu, wěnowanu tutomu wuznamnemu měznikej němsko-pólskich stawiznow, do Budyšina.

Czytaj więcej...

Promocja najnowszej książki Petra Kalety

Dla uczących się i zainteresowanych nauką języka dolnołużyckiego z Łużyc i zagranicy ukazały się nowe podręczniki zatytułowane: Pó serbsku! - Gramatika za wuknjecych autorstwa Jura Šrejdarja i Viktora Zakara. Pó serbsku! wydane zostało przez Centrum Językowe WITAJ z inicjatywy Pracowni na Rzecz Rozwoju Edukacji Serbołużyckiej (ABC).

Czytaj więcej...

Serbołużycki Sejm - siedmiopunktowy plan

  Zjeće: nowinska konferenca w Slepom – Předstajenje "7-dypkoweho plana" k serbskemu zhromadźenstwu a k předparlamenćeZepśimjeśe: Casnikarska konferenca w Slěpem – prezentacija "7dypkowego plana " k Serbskej pógromadnosći a k pśedparlamentojuZusammenfassung: Pressekonferenz in Schleife – Präsentation des "7-Punkte-Planes" zur Sorbischen Gemeinschaft und zum Vorparlament

Czytaj więcej...

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Miloša Malca, Odkrywanie łużyckich krajobrazów. 16 września 2017, g. 16.00, Namysłów, Izba Regionalna ul Szkolna 2

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος