Zaproszenie na konwersatorium

Towarzystwo Polsko-SerbołużyckieiFundacja SlawistycznaZapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne”Prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa wygłosi referat nt. Język kaszubski w tekstach sakralnychSpotkanie odbędzie się w czwartek, 21.01.2010 r., o godzinie 17.00w sali 304 Pałacu StaszicaWarszawa, ul Nowy Świat 72

XII Dni Łużyckie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie,Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro LusatiaZapraszają naXII Dni Łużyckie 14 listopada 2009, o godz. 16.00Wieczór poświęcony poecie Janowi Skali z udziałem poetów i dziennikarzy serbołużyckichMuzeum Śląska Opolskiego w Opolu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13 (Sala odczytowa, wejście od ul. Muzealnej)15 listopada 2009, o godz. 16.00 Biesiada Poetycka na Dworze Odrowążów poświęcona poezji serbołużyckiejZamek Odrowążów w Kamieniu Śląskim (Sala Lustrzana)

Uprzejmie informujemy, działając na podstawie art. 23 ust. 1-3 statusu, zarząd Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia na posiedzeniu  w dniu 28 września 2009 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie stwierdzenia wymaganego qvorum o godz. 17.00 w terminie drugim, w budynku Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, Strzelców Bytomskich 2, sala nr 205. Porządek obrad:1. Wybór przewodniczącego zebrania.2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej4. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu5. Wybory prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej6. Wolne wnioski, dyskusja W imieniu zarządu Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego "Pro Lusatia" Mariusz Patelski Prezes

Nowa biografia Jana Skali

W dniu 15 sierpnia 2009 r. w wydawnictwie Kai Homilius - Verlag ukazała się praca prof. dr hab. Petera Kroha, zatytułowana: "Nationalistische Macht und nationale Minderheit. Jan Skala (1889-1945)Ein Sorbe in Deutschland" Jest to druga, po wydanej w 1993 r. w Opolu pracy Leszka Kuberskiego: (Jan Skala. Zarys biografii politycznej, Opole 1993) obszerna biografia wielkiego Serbołużyczanina Jana Skali. O ile praca opolskiego badacza była klasyczną biografią, przedstawiającą chronologicznie drogę życiową swego bohatera, to Peter Kroh nadał swej pracy układ problemowy.

Czytaj więcej...

28 maja, wraz z uruchomieniem nowego portalu Pro Lusatii zamieściliśmy ankietę w której mogli głosować wszyscy odwiedzający nasze strony. Pytaliśmy czy Polska powinna bardziej zainteresować się problemami Serbołużyczan. W świetle ostatnich wydarzeń oraz deklaracji polskich polityków takie zainteresowanie jest jak najbardziej wskazane i uzasadnione.

Czytaj więcej...

W pierwszej połowie 18 stulecia Měrćin Norbert i Jurij Józef Šimanowie założyli Seminarium Łużyckie, które przez następne stulecia stało się miejscem grupującym kształcącą się w Pradze młodzież łużycką oraz ośrodkiem wszelkich poczynań prołużyckich czeskich sorabofilów. W trakcie powodzi, która w 2002 r. dotknęła Pragę, koniecznym była pełna ewakuacja budynku. Aż do zeszłego roku, z różnych przyczyn, powrót Biblioteki Hórnika (Hórnikowa knihownja) do jego wnętrz nie było możliwe. Nie mieli tam wstępu także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Łużyc (Společnost přátel Lužice). Długoletnie starania dopiero niedawno przyniosły oczekiwany skutek. Na mocy podpisanej 1 marca 2009 r. przez SPL i Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej umowy o użyczeniu na okres 8 lat 3 pomieszczeń, powrót do budynku Seminarium Łużyckiego stał się możliwy.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy w DomaszowicachUrząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoUrząd Miejski w NamysłowieZwiązek Serbów Łużyckich DomowinaStowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia Program uroczystości z okazji 120 rocznicy urodzin Jana Skali27 maja 2009

Czytaj więcej...

Marszałek Województwa Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego w Opoluzapraszająna spotkanie pn."JAN SKALA (1889 – 1945) serbołużycki działacz narodowy, publicysta, polityk, orędownik współpracy polsko – serbołużyckiej, poeta i prozaik"dnia 26 maja 2009, o godz. 17.00, w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu(wejście od ul. Muzealnej)

Czytaj więcej...

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Dyrektor Serbski muzej Budyšin zapraszają na wystawę "Serbołużyczanie. Historia, kultura i tradycja”. Ekspozycja złożona jest z zabytków wypożyczonych z Serbski muzej Budyšin ukazujących dzieje i dziedzictwo kulturowe naszych sąsiadów zza Odry. Przedstawia zwyczaje związane z obrzędowością rodzinną i religijną. Zwiedzający zobaczą bogate stroje weselne, korowód zapustnych przebierańców oraz konną procesję jeźdźców wielkanocnych obwieszczających śpiewem radosną nowinę Wielkiej Niedzieli - zwyczaj poświadczony już w 1541 roku. Poznają obrzędy charakterystyczne dla serbołużyckiej tradycji, jak: "skubanie koguta” czy adwentowe "Dzieciątko” praktykowane na Górnych i Dolnych Łużycach. Kiedy to dziewczyna mająca niedługo wyjść za mąż, ubrana w tradycyjny strój i zawsze z zasłoniętą twarzą oraz jej dwie towarzyszki w strojach regionalnych, w milczeniu przemierzają wieś odwiedzając domostwa.

Czytaj więcej...

Program konferencji

Instytut Historii Uniwersytetu OpolskiegoUrząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoStowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia”Związek Serbów Łużyckich DomowinaUrząd Miejski w Namysłowie„Jan Skala (1889-1945) działacz narodowy, publicysta i twórca” 

Czytaj więcej...

1999-2023 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος