Dnia 17.11.2018 w Slepo (niem. Schleife), miało miejsce prymarne posiedzenie Serbskiego Sejmu, czyli pierwszego parlamentu serbołużyckiego, stanowiącego obywatelską inicjatywą oddolną, będąca głosem serbskiego narodu w Niemczech.

Czytaj więcej...

Fidem w Namysłowie

W namysłowskiej Izbie Pamięci Regionalnej przy ulicy Szkolnej 2 do połowy października można oglądać wystawę 25 grafik serbołużyckiego artysty Marko Raba, zatytułowaną Fidem (Zaufaj).

Czytaj więcej...

Dziękując wszystkim, którzy pamiętali o nas przy okazji rozliczeń podatkowych w roku ubiegłym, polecamy się Waszej pamięci i w tym roku. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: Numer KRS 0000210621 Przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Czytaj więcej...

Pozvánka na veřejné slyšení „Současný život Lužických Srbů – vzdělávací systém a jedinečnost jazyka a problematika povrchové těžby uhlí v Lužici“, které pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí za odborné spolupráce Společnosti přátel Lužice. Pobierz plik

30. januara 1018 wobzamknychu wupósłancy němskeho kejžora Heinricha II. a pólskeho wójwody Bólesława I. na Budyskim hrodźe měrowe zrěčenje, kotrež zakónči dołholětny wojerski konflikt wobeju knježerjow. Składnostnje tysaclětneje róčnicy tutoho podawka přeprošuje Serbski institut a Leibnizowy institut za stawizny a kulturu wuchodneje Europy (GWZO) 30. a 31. januara 2018 na mjezynarodnu konferencu, wěnowanu tutomu wuznamnemu měznikej němsko-pólskich stawiznow, do Budyšina.

Czytaj więcej...

Promocja najnowszej książki Petra Kalety

Dla uczących się i zainteresowanych nauką języka dolnołużyckiego z Łużyc i zagranicy ukazały się nowe podręczniki zatytułowane: Pó serbsku! - Gramatika za wuknjecych autorstwa Jura Šrejdarja i Viktora Zakara. Pó serbsku! wydane zostało przez Centrum Językowe WITAJ z inicjatywy Pracowni na Rzecz Rozwoju Edukacji Serbołużyckiej (ABC).

Czytaj więcej...

Přeju Wam wjele wjesela při čitanju! "Handrij a jěho rěčna rewolucija" "Handrij mjez wjelkami" Źródło: https://piwarc.wordpress.com/

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος