Urząd Gminy w Domaszowicach
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Miejski w Namysłowie
Związek Serbów Łużyckich Domowina
Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia

 

Program uroczystości z okazji 120 rocznicy urodzin Jana Skali

27 maja 2009

9.30 – spotkanie przedstawicieli Domowiny i Gminy Njebjelčicy z wicemarszałek województwa Opolskiego Teresą Karol (Zala Cyžowa – wiceprzewodnicząca Związku Serbów Łużyckich Domowina, Jurij Łušćanski - referent d.s. kultury i kontaktów zagranicznych Związku Serbów Łużyckich Domowina, Marhata Deleńkowa, Hańžka Deleńkowa - Gmina Njebjelčicy);

12.00 – złożenie kwiatów na odnowionym grobie Jana Skali na cmentarzu w Dziedzicach (Zenon Kotarski - wójt gminy Domaszowice, ks. dziekan Bogdan Grabowski – proboszcz parafii Włochy, Jurij Łušćanski - referent d.s. kultury i kontaktów zagranicznych Związku Serbów Łużyckich Domowina, Janusz Wójcik – dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Sportu UMWO);

12.30 – spotkanie w Gminie Domaszowice, prezentacja gminy, podpisanie przez przedstawicieli Gminy Domaszowice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Związku Serbów Łużyckich Domowina listu intencyjnego w sprawie utworzenia w Dziedzicach Ośrodka Kultury oraz stałej ekspozycji poświęconej Janowi Skali (Zenon Kotarski - wójt gminy Domaszowice);

14.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Skali w Namysłowie. (Krzysztof Kuchczyński – burmistrz Namysłowa, Grzegorz Kubat, wiceburmistrz Namysłowa);
 

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος