W pierwszej połowie 18 stulecia Měrćin Norbert i Jurij Józef Šimanowie założyli Seminarium Łużyckie, które przez następne stulecia stało się miejscem grupującym kształcącą się w Pradze młodzież łużycką oraz ośrodkiem wszelkich poczynań prołużyckich czeskich sorabofilów. W trakcie powodzi, która w 2002 r. dotknęła Pragę, koniecznym była pełna ewakuacja budynku.

Aż do zeszłego roku, z różnych przyczyn, powrót Biblioteki Hórnika (Hórnikowa knihownja) do jego wnętrz nie było możliwe. Nie mieli tam wstępu także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Łużyc (Společnost přátel Lužice). Długoletnie starania dopiero niedawno przyniosły oczekiwany skutek.

Na mocy podpisanej 1 marca 2009 r. przez SPL i Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej umowy o użyczeniu na okres 8 lat 3 pomieszczeń, powrót do budynku Seminarium Łużyckiego stał się możliwy.

 

Z tej okazji nasi przyjaciele z SPL w dniu 13 czerwca zorganizują:

11.00 – 11.30 – przemówienia przewodniczącego SPL doc. Petra Kalety, przewodniczącego Domowiny Jana Nuka ora przedstawiciela Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej;

11.30 – 12.00 - wykład dr Franca Šĕna (Ibstytut Serbołużycki w Budziszynie) Hórnikowa serbska knihownja w Praze;

13.00 – 14.20 - wspomnienia z przeszłości i dyskusja o przyszłości Seminarium Łużyckiego;

14.30 – 15.30 - Koncert zespołu Wólbernosće;

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος