W dniu 15 sierpnia 2009 r. w wydawnictwie Kai Homilius - Verlag ukazała się praca prof. dr hab. Petera Kroha, zatytułowana:

"Nationalistische Macht und nationale Minderheit. Jan Skala (1889-1945)
Ein Sorbe in Deutschland"

Jest to druga, po wydanej w 1993 r. w Opolu pracy Leszka Kuberskiego: (Jan Skala. Zarys biografii politycznej, Opole 1993) obszerna biografia wielkiego Serbołużyczanina Jana Skali. O ile praca opolskiego badacza była klasyczną biografią, przedstawiającą chronologicznie drogę życiową swego bohatera, to Peter Kroh nadał swej pracy układ problemowy.

Znajdziemy w niej m.in. analizę programową broszurę Skali Wo serbskich prašenjach, omówienie udziału Skali w tworzeniu serbołużyckiego „Sokoła”, jego zmagania z Wendenabteilung, walkę o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia Seminarium Łużyckiego, opis jego działalności na forum Kongresów Mniejszości Narodowych w Genewie i w szeregach Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, pracy redaktora czasopisma „Kulturwehr”, współpracy ze Związkiem Serbów Łużyckich Domowina, działalności antyhitlerowskiej oraz okoliczności tragicznej śmierci.

Pracę Petera Kroha można zamawiać przez internet korzystając z następującego adresu: www.kai-homilius-verlag.de

 

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος