Uprzejmie informujemy, działając na podstawie art. 23 ust. 1-3 statusu, zarząd Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia na posiedzeniu  w dniu 28 września 2009 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w pierwszym terminie, a w przypadku nie stwierdzenia wymaganego qvorum o godz. 17.00 w terminie drugim, w budynku Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, Strzelców Bytomskich 2, sala nr 205.

Porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu
5. Wybory prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6. Wolne wnioski, dyskusja

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego "Pro Lusatia"

Mariusz Patelski
Prezes

1999-2021 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος