Uprzejmie informujemy, że, w związku z ustąpieniem dr. Mariusz Patelskiego z funkcji prezesa Stowarzyszenia,
30 kwietnia w piątek
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
o godzinie 16.00 w pierwszym terminie,
a w przypadku nie stwierdzenia
wymaganego qvorum o godz. 16.30 w terminie drugim.

Miejsce obrad budynek
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2,
sala nr 205.


Porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Wybory prezesa,
3. Wolne wnioski, dyskusja

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego "Pro Lusatia"
Mariusz Patelski
Prezes

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος