loga_konfa2011
Instytut Filologii Germańskiej UŚ

Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ
Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka
Deutsches Kultur- und Bildungszentrum „Haus Schlesien”
Biblioteka Śląska

zapraszają na konferencję naukową;

"Łużyczanie między tradycją a wyzwaniami współczesności.
Język- świadomość- kultura"

Katowice, 12-13.05.2011
Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1
Sala Benedyktynka

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu
Województwa Śląskiego

12.05.2011 Sala Benedyktynka
10.00-10.30 Otwarcie konferencji
10.40-11.40
 • Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań) Ocena dorobku sorabistyki językoznawczej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku.
 • Emilia Deutsch (Poznań/ Leipzig) Stan badań nad górnołużyckim słowotwórstwem. 
 • Lechosław Jocz (Leipzig) Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego.
11.40-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.40
 • Renata Bura (Kraków) Autostereotyp Łużyczanina w górnołużyckiej frazeologii, powiedzeniach i przysłowiach.
 • Nicole Dołowy- Rybińska (Warszawa) „Witalizacja” i „rewitalizacja” – strategie zachowania języków mniejszościowych na Górnych i Dolnych Łużycach.
12.40-13.10 Dyskusja
13.10-14.30 Obiad
14.40-15.40
 • Tomasz Derlatka (Leipzig) O najpilniejszych zadaniach w obrębie badań nad prozą serbołużycką.
 • Konrad Włodarz (Katowice) Literatura łużycka w Polsce po roku 1990. Sorabistyka w kontekście studiów slawistycznych Uniwersytetu Śląskiego.
 • Peter Kroh (Neubrandenburg) Jan Skalas >>Wo serbskich prasenjach<<- damals und heute.
15.40-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.00
 • Stefanie Krautz (Bautzen) Koloniale und postkoloniale Perspektiven im publizistischen.
 • Werk Mina Witkojc’. Dietrich Scholze- Šolta (Bautzen) W drodze do pluralistycznego modelu kultury. Jurija Brězana dwie powieści o Krabacie (1976; 1994/95).
 • Janusz Wójcik (Opole) Kontakty literackie poetów i dziennikarzy Serbołużyckich z twórcami i instytucjami Województwa Opolskiego.
17.00-17.30 Dyskusja
18.00-19.00 Wieczór autorski: Benedykt Dyrlich
19.00 Kolacja

 

13.05.2011 - Sala Benedyktynka
9.00-10.20
 • Grażyna Barbara Szewczyk (Katowice) Prace sorabistyczne Wilhelma Szewczyka.
 • Jadwiga Zieniukowa (Warszawa) O kazaniach dolnołużyckiego pastora Herberta Nowaka.
 • Monika Blidy (Katowice) Bolesław Lubosz - animator ruchu pro-łużyckiego na Śląsku.
 • Jan Morawiak (Opole) Działalność stowarzyszenia polsko-łużyckiego "Pro-Lusatia" na rzecz promowania tradycji najmniejszego narodu słowiańskiego (2004 - ).
10.20-10.40 Przerwa kawowa
10.40-11.00
 • Nicola Remig, Adrian Sobek (Königswinter) Sorben in Niederschlesien - Deutsche in Oberschlesien - Geschichte und Parallelen sowie Aussichten für die Zukunft.
11.00-11.30 Dyskusja
11.40-13.00
 • Piotr Pałys (Opole) Misja Wojskowa Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii przy Międzysojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec (Vojna misija Federativne Narodne Republike Jugoslavije kod kontrolno veta za Nemačku – VMJ) wobec spraw łużyckich w latach 1946-1949.
 • Józef Zarek (Katowice) Sprawy łużyckie w piśmie "Śląsk" po 1990. Michał Skop (Katowice) Tematyka łużycka na łamach „Życia Literackiego”.
13.00-13.30 Dyskusja
13.30-14.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
14.00 Obiad

Pobierz szczegółowy program

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος