Sympozjum naukowe:
Czasopiśmiennictwo sorabistyczne na Łużycach i poza nimi. W 10 – lecie powstania
"Pro Lusatii Opolskich Studiów Łużycoznawczych"
15.XI. 2011  godz. 11.00
Instytut Historii U.O. Opole, Strzelców Bytomskich 2, sala im. Leszka Kuberskiego

Program:

11.00 – 11.20 – otwarcie sympozjum

11.20 – dr. Edmund Pjech (Serbski institut Budyšin), Serbske wědomostne časopisy

11.40 - Juniorprof. dr. Tomasz Derlatka (Institut za sorabistiku lipšćanskeje uniwersity) O czasopiśmienniczych inicjatywach lipskiego Instytutu Sorabistycznego

12.00 - mgr Jakub Sokół (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego) Walka w obronie języka na łamach współczesnej prasy serbołużyckiej

12.20 - Przerwa

12.40 - doc. PhDr. Petr Kaleta Ph.D. (Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy FF UK Praha)  Jiří Mudra i czeske czasopisma sorabistyczne

13.00 - mgr Dalibor Sokolović (Univerzitet u
Beogradu - Filološki fakultet) „Srbska Lužica” - efemeryda czasopiśmiennictwa sorabistycznego na Bałkanach

13.20 - mgr Bożena Itoya, (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) „Zeszyty Łużyckie" - od sorabofilstwa do sorabistyki

13.40 - dr Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia) „Opolskie Studia Łużycoznawcze” – pierwsza dekada

14.00 - Dyskusja

14.30 – zamknięcie sympozjum

Sympozjum naukowe:

Czasopiśmiennictwo sorabistyczne na Łużycach i poza nimi. W 10 – lecie powstania

Pro Lusatii Opolskich Studiów Łużycoznawczych”

15.XI. 2011 godz. 11.00

Instytut Historii U.O. Opole, Strzelców Bytomskich 2, sala im. Leszka Kuberskiego

 

 

Program:

 

11.00 – 11.20 – otwarcie sympozjum

 

11.20 – dr. Edmund Pjech (Serbski institut Budyšin), Serbske wědomostne časopisy

 

11.40 - Juniorprof. dr. Tomasz Derlatka (Institut za sorabistiku lipšćanskeje uniwersity) O czasopiśmienniczych inicjatywach lipskiego Instytutu Sorabistycznego

 

12.00 - mgr Jakub Sokół (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego) Walka w obronie języka na łamach współczesnej prasy serbołużyckiej

 

12.20 - Przerwa

 

12.40 - doc. PhDr. Petr Kaleta Ph.D. (Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy FF UK Praha) Jiří Mudra i czeske czasopisma sorabistyczne

 

13.00 - mgr Dalibor Sokolović (Univerzitet u
Beogradu - Filološki fakultet) „Srbska Lužica” - efemeryda czasopiśmiennictwa sorabistycznego na Bałkanach

 

13.20 - mgr Bożena Itoya, (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) „Zeszyty Łużyckie" - od sorabofilstwa do sorabistyki

 

13.40 - dr Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia) Opolskie Studia Łużycoznawcze” – pierwsza dekada

 

14.00 - Dyskusja

 

14.30 – zamknięcie sympozjum

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος