W czwartek 1 grudnia 20011 r. o godz. 18.00 w Muzeum Śląska Opolskiego odbędzie się spotkanie z artystami serbołużyckimi: Róžą Domašcyną i Měrćinem Weclichem.

roza domascynaRóža Domašcyna - określana mianem „największego obok Kito Lorenca zjawiska powojennej liryki serbołużyckiej” to autorka pisząca zarówno w języku górnołużyckim: Wróco ja doprědka su (Znów idę naprzód), 1990; Pře wšě płoty (przez wszystkie płoty) 1994;  Pobate, bobate, 1999; My na AGRA, 2004; Prjedy hač woteńdźeš, 2011 jak i niemieckim: Zaunguncer (Patrzący zza płotu) 1991; Zwischen gangbein und springbein (Między spacerowaniem a skakaniem) 1995; Selbstredend, selbzweit, selbdritt, 1998. Wyróżniająca cechą jej poezji jest nakierowanie na język – zdaniem Tomasza Derlatki jest to wręcz poezja lingwistyczna, pełna karkołomnych gier językowych, archaizmów, neologizmów itp. Jej poezja to również niezwykle interesująca próba stworzenia „trzeciego języka”, będącego kontaminacją górnołużyckiego i niemieckiego. Jest to zarówno poszukiwanie przez poetkę nowej formy artystycznego wyrazu, jak i próba rewitalizacji zagrożonego języka ojczystego. Artystka tworzy również literaturę dziecięcą, nie obca jej jest również dramaturgia. W 1994 r. nominowana do Nagrody im. Eduarda Mörike Miasta Fellbach. W 1995 r. otrzymała Nagrodę im. Čisińskiego, a w 1998 r. Nagrodę Anny Seghers, w 2001 r. Nagrodę PEN-klubu. W Opolu przedstawione zostaną krótkie formy prozatorskie jej autorstwa w serbołużyckim oryginale i polskim przekładzie, inspirowane zdjęciami Maćija Bulanka, wystawianymi właśnie w Muzeum Śląska Opolskiego.

marcin weclichIch ilustrację muzyczną stanowić będą kompozycje  Měrćina Weclicha -  kompozytora i wykonawcy, którego dyskografia obejmuje m.in. takie albumy jak: Sym sonjer zbožowny, Spěw spěwam sej, Spěwaj a rejuj, Korjenje, Won, won do města. W jego dorobku jest ponad 400 kompozycji. Artysta tworzy także większe formy, że wpomnijmy oratorium rockowe Wětrnik a časy czy tez jego inny projekt zatytułowany:  Klawěr – Brewěr.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος