Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot
zaprasza na prelekcję:

mgr Jakub Sokół

Życie polityczne i społeczne Łużyczan po zjednoczeniu Niemiec

Spotkanie odbędzie się w klubie Metal Cave
ul. Jana Olbrachta 46 (W-wa Wola)
dn. 15 XII o godz.17.30.

Dojazd autobusami: 129, 154, 155, 159, 522 Przystanek "Redutowa".

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος