tryglawikArtykułem, na który chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę Czytelników w 14 numerze naszego pisma jest materiał poświęcony społeczności Serbów Łużyckich (Łużyczan). Są oni społecznością bardzo małą i to zarówno w skali RFN, której są obywatelami, jak i narodów zachodniosłowiańskich, których są najbliższymi krewniakami. Już choćby z tego powodu nie stanowią zagadnienia bezpośrednio politycznego. Niemniej sądzimy, że ten naród powinien być przedmiotem szerszej refleksji.

Po pierwsze samo ich istnienie podkreśla słowiański element w historii tej części Europy, co jest ważne wobec ekspansji instytucji i środowisk realizujących cele niemieckiej polityki historycznej.

Po drugie: ich doświadczenie obecne (po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r.) jest doświadczeniem społeczności niewielkiej i o nader ograniczonej atrakcyjności kulturowej w otoczeniu wielkiej i bardzo atrakcyjnej kultury. Jeżeli zatem nadal utrzymują oni swoją odrębność, to ich doświadczenie może być dobrą lekcją dla innych zagrożonych asymilacją przez globalną (a przynajmniej mającą globalne ambicje) popkulturę. A ta ostatnia bywa problemem także dla społeczności o znacznie większym potencjale niż Łużyczanie.

Materiał o próbie odbudowania tożsamości słowiańskiej wśród meklemburskich Niemców dzisiaj może być traktowany wyłącznie jako ciekawostka historyczna. Zauważmy jednak, że samo podjęcie takiego działania - i to w skrajnie trudnych warunkach okupacyjnych - pokazuje postawę aktywizmu politycznego, czyli tej cechy, którą także ruch zadrużny chciał wzmocnić u Polaków. Cechy bez której, w określonych warunkach historycznych, może nam grozić los Łużyczan.

Spis treści:

TEMAT NUMERU
Jakub Jarosław Sokół Serbołużyckie Stronnictwo Narodowe
/Łużycki Alians - program i działalność partii

IDEE
Bogumił Grott Doktryna Zadrugi a czasy obecne
Michał Radzikowski Tradycja a tożsamość

HISTORIA
Bogumił Grott Idea rekonstrukcji Słowiańszczyzny połabskiej w świetle historii pism „Sprawy Łużyckie” i „Wendischer Bote” oraz politycznej publicystyki profesora Karola Stojanowskiego
Małgorzata Kwietniewska Symboliczne barwy Indoeuropejczyków

RECENZJE
Ogniew Piotr Owcarz - Wichman. Krucjata
Bogdan Reszka Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos, pod red. Bogumiła Grotta
Czesław Seniuch „Druvis” nr 2

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος