Serdecznie zapraszamy 24 marca 2012 r. do Teatru na Zamku (Dźiwadła na hrodźe). W tym dniu Niemiecko-Serbołużycki Ludowy Teatr pragnie swego honorowego członka Jurija Kocha uczcić specjalnym, jemu poświęconym wieczorem. Z okazji jego 75 urodzin w zeszłym roku w Žylowie intendent Lutz Hillmann wręczył mu list gratulacyjny i jednocześnie nadanie honorowego członkowstwa. Teraz w naszej siedzibie jeszcze raz chcemy najczęściej na serbołużyckiej i niemieckiej scenie granego serbołużyckiego autora teatralnym wieczorem uhonorować. W tym celu zaprosiliśmy polską amatorską grupę teatralną BEZ ATU z Namysłowa. Przedstawi ona w języku polskim współczesną komedię utopijną pióra Kocha zatytułowaną „Łużycki król”. BEZ ATU powstało w październiku 1999 r. w Namysłowskim Centrum Kultury pod kierunkiem emerytowanej nauczycielki języka polskiego Aleksandry Patelskiej. Do dnia dzisiejszego grupa przedstawiła liczne sztuki polskich i zagranicznych autorów, między innymi dzieła Dario Fo, Eugène Ionesco czy też Jurija Kocha. Grupa z sukcesami i dobrymi recenzjami krytyków występowała w kraju i zagranicą. Polskie przekłady serbołużyckiej dramaturgii są rzadkością - realizacja inscenizacji jest wynikiem starań stowarzyszenia "Pro Lusatia" i Michała Machury. Tym bardziej cieszymy się, że z pomocą Domowiny oraz Njebjelčic, tutejszej gminy partnerskiej Namysłowa, udało się zaprosić do Budziszyna młodych polskich aktorów, a zarazem dla siebie i dla Was odkryć od dawna znane ścieżki do naszych słowiańskich sąsiadów.

Přeprošujemy Was wutrobnje 24. měrca 2012 do Dźiwadła na hrodźe. NSLDź chce swojeho čestneho čłona Jurja Kocha z wosebitym jemu wěnowym wječorom počesćić. Składnostnje jeho 75. narodnin loni w septembrje přepoda jemu w Žylowje intendant Lutz Hillmann wopismo a zdobom spožčenje čestneho čłonstwa. Nětko chcemy w našim domje hišće raz z dźiwadłowym wječorom najčasćišo na serbskim a němskim jewišću zahrateho serbskeho awtora woswjećić. Přeprosyli smy sej k tomu pólsku lajsku dźiwadłowu skupina BEZ ATU z Namysłówa. Wona předstaji načasnu utopisku komediju „Łużycki król” z pjera Kocha w pólskej rěči. BEZ ATU wutwori so w oktobrje 1999 w Namysłówskim kulturnym centrumje pod nawodom wučerki pólšćiny na wuměnku Aleksandry Patelskeje. Hač do dźensnišeho předstaješe skupina wjacore kruchi pólskich a mjezynarodnych awtorow, mjez druhimi běchu to twórby Daria Fowa, Eugena Ionesca abo tež Jurija Kocha. Skupina wustupowaše wuspěšnje a z dobrym wothłósom kritikarjow w tu- a wukraju. Pólske přełožki serbskeje dramatiki su rědke – zwoprawdźenje inscenacije je wuslědk wurjadneho prócowanja towarstwa „Pro Lusatia“  a Michała Machury. Ćim bóle so wjeselimy, zo je so nam z pomocu Domowiny a tudyšeje Namysłówskeje partnerskeje gmejny Njebjelčicy poradźiło, młodych pólskich hrajerjow do Budyšina přeprosyć a staroznate šćežki k našim słowjanskim susodam za sebje a Was wotkryć.

Wir laden sie recht herzlich am 24. März 2012 ins Burgtheater zu einer Feierstunde zu Ehren unseres Ehrenmitgliedes Jurij Koch ein. Intendant Lutz Hillmann verlieh dem sorbischen Schriftsteller Jurij Koch die Ehrenmitgliedschaft anläßlich seines 75. Geburtstages im vergangenem September in Sielow. Jurij Koch wurde damit für seine hervorragende Leistung als meistgespielter sorbischer Dramatiker geehrt , dessen Stücke an unserem Haus in ober- und niedersorbisch, als auch in deutsch iszeniert wurden. Um der Sprachenvielfalt des Autors besonderen Ausdruck zu verleihen haben wir für diesen Abend die polnische Theatergruppe BEZ ATU aus Namysłów mit ihrer Inszenierung „Łużycki król” (Der wendische König) eingeladen. BEZ ATU besteht seit 1999 und zu ihrem Repertoire gehören polnische als auch internationale Dramatiker, wie Dario Fo und Eugen Ionescu. Im besonderen zeichnet sich ihre Theaterarbeit durch das Interesse an sorbischer Dramatik aus, deren Übersetzungen ins Polnische bisher eine Ausnahme sind. Um so mehr freuen wir uns darüber, dass es uns mit Hilfe der Domowina und der hiesigen Partnergemeinde Nebelschütz gelungen ist, diesen in jeglicher Hinsicht besonderen Abend veranstalten zu können

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος