splMinisterstvo školství, mládeže a sportu
ministryně Dr. Martina Münch
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Postupim
Německo

 

 

 

Otevřený dopis
30. května 2012

Vážená paní ministryně,

po řadu století byla lužická srbština v Dolní Lužici potlačována německou světskou mocí i církví. Obrovské škody lužickosrbské kultuře, jazyku a identitě způsobila také povrchová těžba hnědého uhlí v minulém i tomto století, kvůli které byly vysídleny desítky vsí s lužickosrbským obyvatelstvem. Takové nepříznivé podmínky měly za následek, že se dolní lužická srbština v současnosti ocitla na hraně zániku.

Již více než 10 let probíhá v Dolní Lužici Witaj-projekt, výuka a užívání lužické srbštiny ve školkách, základních školách a školních družinách. Tento projekt je nejspíš poslední šancí na oživení dolní lužické srbštiny, šancí na zachování jazyka, který bude používán v běžném životě a který budou rodiče předávat svým dětem z pokolení na pokolení.

Witaj-výuce je tedy proto nutné věnovat nejvyšší pozornost a péči, podporovat ji a dále rozvíjet.

Bohužel, v nedávné době jsme se dozvěděli, že plány braniborského ministerstva školství, mládeže a sportu míří opačným směrem: od září tohoto roku má být Witaj-výuka v základních školách v Dolní Lužici drasticky omezena. Tato výuka má nově probíhat až od 3. ročníku, z 1. a 2. ročníku by tedy zcela zmizela. Ve 3. a 4. ročníku by se výuka konala pouze za předpokladu, že počet žáků dosáhne alespoň 12. Pokud by počet žáků, kteří si tuto výuku zvolí, byl menší, bylo by vyučováno více ročníků společně. To by však přineslo značné potíže vzhledem k odlišným úrovním znalostí v jednotlivých ročnících. Také celkový počet hodin věnovaných Witaj-výuce má být výrazně snížen.

Na některých školách by za takových podmínek Witaj-výuka zcela skončila, na zbylých by byla výrazně oslabena a nejspíš by ztratila smysl. Pokud Witaj-výuka, která začíná ve školkách, nebude mít dostatečné pokračování v základních školách, hrozí, že se celý Witaj-projekt zhroutí.

Vážená paní ministryně,
podporujeme rozvoj Witaj-projektu na všech úrovních. Jde v tomto případě o hodně: o zachování dolní lužické srbštiny jako živého jazyka, mateřštiny Lužických Srbů, původních obyvatel Lužice. Jde o záchranu nenahraditelného evropského kulturního a duchovního dědictví.

Za Společnost přátel Lužice
U Lužického semináře 13
118 00 Praha 1
Česká republika

Miloš Malec
místopředseda

Kopií:
Nowy Casnik, Dolní Lužice, Německo
Serbske Nowiny, Horní Lužice, Německo
Jazykové středisko WITAJ Budyšín, Horní Lužice, Německo
Jazykové středisko WITAJ – pobočka Chotěbuz, Dolní Lužice, Německo
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátu ČR
Stálá komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí
Haló noviny, Česká republika
Deník Referendum, Česká republika
Česko-lužický věstník, Česká republika
Slovanská vzájemnost, Česká republika
europoslanci České republiky
Federal Union of European Nationalities (FUEN)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος