Što sej žadamy?

S serbsce?My smy młodźi Serbja, kiž su w Budyšinje a we wokolinje žiwi. Naš zaměr je połna zjawna dwurěčnosć w oficielnym serbskim sydlenskim rumje. Tuchwilu koncentrujemy so na oficielne pućniki a hinaše tafle, kiž maja po Sakskim serbskim zakonju bjez wuwzaća dwurěčnje wuhotowane być, štož pak realiće njewotpowěduje.
W tym zwisku a w zmysle Sakskeho serbskeho zakonja žadamy sej:

  • dwurěčne wuhotowanje WŠĚCH oficielnych pućnikow w serbskim sydlenskim rumje bjez wuwzaća a njewotwisnje wot toho, hdźe so namaka cil
  • dwurěčne wuhotowanje napismow na awtodróhach w serbskim sydlenskim rumje
  • runoprawne wuhotowanje serbskich wjesnych mjenow na taflach a pućnikach – potajkim tež w samsnej wulkosći kaž němske mjeno
  • přikmanjenje zastarskich zarjadniskich předpisow a dodźerženje Sakskeho serbskeho zakonja

Czego żądamy?

Jesteśmy zamieszkałymi w Budziszynie i okolicy młodymi Serbołużyczanami,. Naszym celem jest pełna dwujęzyczność w życiu publicznym na oficjalnie uznanym obszarze serbołużyckiego zasiedlenia. W tej chwili koncentrujemy się na oficjalnych drogowskazach i innych tablicach, które zgodnie z saską ustawą serbołużycką bez wyjątku mają być dwujęzycznie, co jednakże nie odpowiada rzeczywistości.

W związku i zgodnie z literą saskiej ustawy serbołużyckiej żądamy:

  • dwujęzyczności WSZYSTKICH oficjalnych drogowskazów na serbołużyckim obszarze osiedlenia, bez wyjątków i niezależnie od tego, gdzie znajduje się cel podróży
  • dwujęzyczności napisów na odcinkach autostrad biegnących przez serbołużycki obszar osiedlenia
  • równoprawności łużyckich nazw wsi na tablicach i drogowskazach – zatem tej samej wielkości, jak nazwa niemiecka
  • dostosowania przestarzałych przepisów urzędowych i dotrzymania saskiej ustawy serbołużyckiej
1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος