Okładka książkiW XX w. na niemieckim terytorium państwowym zamieszkiwało setki tysięcy Serbołużyczan, Fryzów, Duńczyków i Polaków. W swych dążeniach do zapewnienia sobie autonomii kulturalnej zależni oni byli od niemieckich władz politycznych i administracyjnych. Szczególnie system edukacji zawsze był wyznacznikiem postawy państwa i obywateli wobec swoich mniejszości. Edmund Pjech w swej książce  Ein Staat – eine Sprache? Deutsche Bildungspolitik und autochthone Minderheiten im 20. Jahrhundert. Die Sorben im Vergleich mit Polen, Dänen und Nordfriesen/Jedno państwo – jeden język? Niemiecka polityka edukacyjna wobec mniejszości autochtonicznych w 20 wieku. Serbołużyczanie w porównaniu z Polakami, Duńczykami i Fryzami Północnymi dał szczegółowy opis polityki niemieckiej polityki mniejszościowej i językowej w okresach 1871-1918, 1918-1933 i po 1945 r. Pracę uzupełnia przegląd współczesnych realiów szkolnictwa mniejszościowego w Niemczech.

Książka wyszła w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budziszynie www.domowina-verlag.de jako 56 pozycja serii wydawniczej Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie pod nazwą Spisy Serbskeho instituta. Miejmy nadzieję, że tak szybko jak tylko to będzie możliwe, praca ta zostanie przetłumaczona i przedstawiona polskiemu czytelnikowi.

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος