Pražské sorabistické sympozium 2012
K 60. výročí úmrtí Adolfa Černého (1864-1952) a 70. výročí úmrtí Josefa Páty (1886-1942)

Program

Čtvrtek 6. 12. 2012: Vlastní sympozium (Lužický seminář, U Lužického semináře 90/13, Praha-Malá Strana).

10.00: Mgr. Marek Junek, Ph.D (vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK v Praze): Zahájení sympozia.
10.05−10.25: Prof. Dr. Dietrich Šołta/Scholze (ředitel Lužickosrb. Institutu, Budyšín): Dvojjazyčnost v lužickosrbské literatuře (příklad Jurije Brězana)
10.25−10.45: Juniorprof. Dr. Tomasz Derlatka (Institut sorabistiky, Lipsko): Přehled děl českých sorabistů (hlavně A. Černého a J. Páty) v lužickosrbské literární vědě po roce 1945
10.45−11.05:
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (SPL, FF UK, Praha): Adolf Černý a jeho polonistické příspěvky v časopisu „Łužica“
11.05−11.25: Dr. Piotr Pałys (Opole): Josef Páta na stránkách lvovského časopisu „Ruch Słowiański“ (1928-1939)
11.25−11.45: PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (SLU AV ČR, v. v. i.): Josef Páta mezi Lužicí a Bulharskem. Nad jeho „slovanskými“ juveniliemi (Osvěta, Národ) do počátku dvacátých let 20. století
13.30−13.50: Dalibor Sokolović (Bělehradská iniverzita): Sorabistika v Srbsku – historie, současnost a perspektivy rozvoje
13.50−14.10: Mgr. Josef Šaur (FF MU, Brno): První lužickosrbská divadelní hra v češtině a její pražská premiéra
14.10−14.30: PhDr. Jan Chodějovský, Ph.D. (MUAA AV ČR, v. v. i.): Lužickosrbský referát ministerstva zahraničních věcí v roce 1919 a role Josefa Páty
14.45−15.20: Promítání nově zdigitalizovaných fotografií s lužickosrbskou tematikou ze sbírek v archivu SPL (Bc. Klára Poláčková).

Organizátoři akce:
Společnost přátel Lužice

Katedra středoevropských studií FF Univerzity Karlovy v Praze

a Serbski institut v Budyšíně

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος