Spotkanie ze...

Zdzisławem Kłosem

kustoszem Biblioteki Instytutu Slawistyki
Zachodniej i Południowej UW

w dniu 17 maja 2013 r.
o godz. 1830

W programie:

  • promocja książki Zdzisława Kłosa pt. "Spojrzenia na kulturę Serbołużyczan" oraz zaznajomienie się z twórczością autora,
  • omówienie współczesnej literatury serbołużyckiej,
  • dyskusja o obecnej sytuacji społecznej i kulturalnej Łużyc.

anin

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος