W ramach cyklu: Środy w Instytucie Śląskim
w dniu 19 czerwca 2013 r., o godz. 17.00, w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego
prof. Goro Christoph Kimura wygłosi wykład pt. Dwujęzyczność na pograniczu polsko-niemieckim.

Goro Christoph KimuraGoro Christoph Kimura urodził się w 1974 r. w Nagoi (Japonia). W 2002 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Tematem jego pracy doktorskiej były: Perspektywy interwencji człowieka na rzecz podtrzymania i rewitalizacji języków mniejszości. Początkowo prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach Keiō i Wakō.

Od 2007 r. zatrudniony na Uniwersytecie Sophia, założonym w stolicy Japonii dokładnie 100 lat temu (w 1913 r.) przez jezuitów. Od 2007 r. profesor nadzwyczajny. Od 2012 r. profesor studiów niemieckich i europejskich. Współredaktor japońskich czasopism Kotoba to Syakai [Język i społeczeństwo] i Syakaigengogaku [Socjolingwistyka], jak również wydawanej w Holandii serii wydawniczej: Studies in World Language Problems (Amsterdam, John Benjamins). Od ubiegłego, do sierpnia 2013 gościnnie na Katedrze Lingwistyki (Lingwistyka Deskryptywna i Międzyjęzykowa) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od października 2013 r. pełnić będzie funkcję sekretarza japońskiego Towarzystwa Slawistyki.

Zainteresowania badawcze prof. Goro Kimury koncentrują się wokół takich socjolingwistycznych zagadnień jak: opcje komunikacji międzyjęzykowej oraz prawa językowe i ochrona i rewitalizacja języków mniejszości.


Wybrana bibliografia:

okladka goro11. (2001): K róli katolskeje cyrkwje přizdźerženju serbšćiny. W: „Rozhlad” 51-1, str. 6-11.
2. (2003): Wuwiće serbskich elementow we Wosadniku po 1945. W: „Sorapis” 4, str. 91-101.
3. (2004): Hornjoserbsko-japanski słownik wušoł. W: „Rozhlad” 54-3, str. 106-107.
4. (2005): Sorubu - Doitsugoken to Surabugoken no hazama de [Serbołużyczanie – Słowianie w Nemczech]. W: Hara, Kiyoshi a Shoji Hiroshi (wud.): Kooza Sekai no senjuuminzoku 6: Yooroppa [Mniejszości narodowe w Europie], Tokyo: Akashi Shoten, str. 138-153.
5. (2005): Gengo ni totte jin’isei towa nanika. Kerunoogo to Sorubugo wo jirei to spite (Drehevyans kowethasel yethow nebes kewsys : dasserghyans Kernewek ha mentons Sorabek yn Almayn /Mytos přirodneje asimilacije a kumštneje rewitalizacije: Wo wuznamje wědomych zasahnjenjow do procesow rěčnych jednanjow, předstajenym na přikładźe serbšćiny a kornišćiny [Mit przyrodzonej asymilacji i sztucznej rewitalizacji: O znaczeniu świadomych ingerencji w procesy działań językowych na przykładzie języka łużyckiego i kornijskiego], Tokyo: Sangensha. 608 s.
6. (2005): Japanske pismo – najkomplikowaniši pisanski system swěta? W: „Serbska protyka” 2005, s. 67-68.
7. (2007): Wakaranai kotoba to doo tsukiau ka - Doitsutoobu no sorubugotiiki ni okeru majoriti to mainoritigengo [Jak większość powinna obchodzić się z językiem mniejszości – Niemcy a Serbołużyczanie na Łużycach]. W: Iwama, Akiko a Yu, Hyojon (wud.) Mainoriti towa nanika [Czym jest „mniejszośc“], Kyoto: Minerva Shoboo,s. 371-397.
8. (2008): Yooroppa zigen ni okeru gengokenhosyou no toutatuten to kadai [Errungenschaften und Aufgaben bei Sprachenrechten in Europa Osiągnięcia i zadania w zakresie praw językowych w Europie]. W: „Gengo“ [Język] 37(2), s. 26-33.
9. (2008): Jak utrzymuje się język łużycki? – na przykładzie katolickiej gminy serbołużyckiej. W: „Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze” 7, s. 76-90.
10. (2009, współredaktor): Baikaigengoron wo manabu hito no tameni [Dla studentów interlingwistyki]. Kyoto: Sekaishisosha. 356 s.
11. (2009, współautor): Yooroppa no gengoseisaku [Polityka językowa w Europie]. In: Yooroppakenkyuu no susume [Wstęp do Europeistyki], Wydział Studiów Zagranicznych Uniwersytetu Sophia w Tokio, s. 92-113.
Goro Christoph Kimura - okładka książki12. (2009, współautor): Zajim za Serbow a sorabistika w Japanskej. W: „Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze“ 8, s. 6-18.
13. (2010, Współredaktor): Grammatik lehren und lernen im Deutschunterricht in Japan – empirische Zugänge. München: Iudicium, 178 s.
14. (2010): Yooroppa ni okeru gengo no seizisei wo kangaeru [Refleksje nad językiem jako problemem politycznym w Europie]. W: „Rekishigakukenkyuu“ [Czasopismo Japońskiego Towarzystwa Badań Historycznych] 874, s. 12-23.
15. (2010): Minderheitenförderung in Japan am Beispiel der Stiftung zur Förderung der Ainu-Kultur. W: Minderheiten als Mehrwert, Hg. Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Dieter Bingen, Jürgen Neyer, Albert Löhr. Bern et al.: Peter Lang, s. 169-174.
16. (2010): Language rights in Japan: what are they good for? W: Language Life in Japan. Transformations and prospects, Hg. Patrick Heinrich, Christian Galan. London, New York: Routledge, s. 14-33.
17. (2011): Eine Typologie interlingualer Kommunikationsmöglichkeiten. In: Florilegium Interlinguisticum, Hg. Sabine Fiedler, Cyril Brosch. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, s. 29-46.
18. (2011, współredaktor): Gakkou ni okeru Syousuuhagengo e no shiza [Dostęp do języków mniejszości w szkole]. W: „Kotoba to Syakai“ [Język i Społeczeństwo] 13, s. 4-29.
19. (2012): Gengoken kara mita nihon no gengomondai [Sprachprobleme in Japan von Sprachenrechten aus gesehen]. W: Tagengoshugi saikou [Mehrsprachigkeit unter der Lupe], Hg. SUNANO Yukitosi. Tokyo: Sangensha s. 687-709.
20. (2012): Esperanto and minority languages - A sociolinguistic comparison. W: „Language Problems and Language Planning” 36(2), s. 167-181.
21. (2012): Genpatu to eigo – nihon ni okeru hukyuukatei, mondaikouzou oyobi taisaku no kyoutuusei. W: „Syakaigengogaku” [Socjolingwistyka] 12, s. 49-66.
22. (w druku, współautor): Sorbian studies in Japan: trends and perspectives. W: “Slavia Occidentalis” (Poznań) 69.
23. (w przygotowaniu): Arbeitnehmerfreizügigkeit und Sprache – mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Grenzregion. W: Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Polen und Deutschland – eine interdisziplinäre Bilanz (Arbeitstitel), Hg. Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien /Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Europa-Universität Viadrina

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος