Jeżeli będziesz uczestniczyć 25 maja w wyborach komunalnych do sejmiku powiatu budziszyńskiego, oddaj głos na kandydatów Serbskeho Wolerskeho Zjednoćenstwa!

swz

www.i-sorb.de

https://www.facebook.com/pages/SWZ-SWV/269257319916540?fref=ts

Kreistagswahl 2014 / wólby do wokrjesneho sejmika 2014
Aktuelles zur Wahl 2014
 
Naši kandidaća / Unsere Kandidaten:

Wahlkreis 1: Clemens Škoda
Wahlkreis 2: Fabian Kaulfürst, Křesćan Krawc
Wahlkreis 3: Mato Krygar
Wahlkreis 4: Pavel Šlechta, Jurij Łušćanski
Wahlkreis 5: Jan Budar
Wahlkreis 6: Jan Nuk, Kathleen Wawrikowa
Wahlkreis 7: Měrko Šmit
Wahlkreis 8: Pětr Korjeńk, Tómaš Bjeńš
Wahlkreis 9: Měrko Korjeńk
Wahlkreis 10: Rolf Hrjehor
Wahlkreis 11: Pětr Bart, Tómaš Glawš
Wahlkreis 12: Stefan Rjeda, Dawid Statnik, Benedikt Cyž, Marko Kowar, Katarina Jurkowa, Sonja Hrjehorjowa
Wahlkreis 13: Werner Sroka, Jan Kašpor
Wahlkreis 14: Joachim Glücklich

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος