ZWJAZK SERBSKICH WUMĚŁCOW/ SORBISCHER KÜNSTLERBUND

36. mjezynarodny swjedźeń serbskeje poezije,
wěnowany basnikej a publicistej Janej Skali (1889-1945)

36. internationales Fest der sorbischen Poesie,
gewidmet dem Dichter und Publizisten Jan Skala (1889-1945)

36. MEZINÁRODNÍ SVÁTEK LUŽICKOSRBSKÉ POEZIE
věnovaný básníkovi a publicistovi Janu Skalovi (1889-1945)

36. Międzynarodowe Święto Poezji Serbołużyckiej
poświęcone poecie i publicyście Janowi Skale (1889-1945)

 

10.07.2014, 19.00 hodź.:
„Poezija zetkawa so z Europu” – łužiska premjera serbisko-serbskeje antologije„ Wokomiki słónca” z tu- a wukrajnymi wobdźělnikami a bjesada z wječerju (připłatk za wopytowarjow a nječłonow Zwjazka serbskich wuměłcow 10 eurow)      
městnosć zarjadowanja: zahroda Serbskeho instituta w Budyšinje, Dwórnišćowa 6
sobuskutkowacy: basnicy, přełožowarjo a wudawaćeljo serbskeje literatury w tu- a wukraju   
 
10.07.2014, 19.00 Uhr:
„Poesie trifft sich mit Europa” – Lausitzer Premiere der serbisch-sorbischen Anthologie „Augenblicke der Sonne“ mit in- und ausländischen Teilnehmern des Poesiefestes sowie Unterhaltung mit Dinner (Zuzahlung für Besucher und Nichtmitglieder des Sorbischen Künstlerbundes 10 Euro)
Veranstaltungsort: Garten des Sorbischen Instituts in Bautzen, Bahnhofstr. 6
Mitwirkende: Dichtern, Übersetzer und Herausgeber sorbischer Poesie aus dem In- und Ausland

10.07.2014, 19.00 hod.:
„Poezie se setkává s Evropou” – lužické křtiny srbsko-lužickosrbské antologie „Okamžiky slunce” s lužickosrbskými a zahraničními účastníky a setkání s večeří (pro návštěvníky a nečleny Zwjazku serbskich wuměłcow poplatek 10 euro)      
Místo akce: zahrada Serbskeho institutu v Budyšíně, Dwórnišćowa 6
Účinkující: básníci, překladatelé a vydavatelé lužickosrbské literatury v Lužici a v zahraničí

10.07.2014, godz. 19.00
„Spotkanie poezji z Europą” –  łużycka premiera serbsko-łużyckiej antologii „Mgnienia słońca” z udziałem łużyckich i międzynarodowych uczestników Święta Poezji oraz biesiada poetycka z kolacją (Dopłata dla gości i osób niebędących członkami Związku Twórców Serbołużyckich wynosi 10 euro)
Miejsce imprezy: ogród Instytutu Serbołużyckiego, Budziszyn (Bautzen), ul. Bahnhofstr. 6
Uczestnicy: Poeci, tłumacze i wydawcy serbołużyckiej literatury w kraju (Łużyce) i zagranicą

---

11. 07. 2014, dopołdnja:
Čitanja a bjesady w serbskich a serbsko němskich kubłanišćach z tu- a wukrajnymi basnikami

11.07.2014, vormittags:
Lesungen und Begegnungen in sorbischen und deutsch-sorbischen Bildungseinrichtungen mit den in und ausländischen Dichtern

11.07.2014, dopoledne:
Čtení a besedy v lužickosrbských a lužickosrbsko-německých školách s lužickými i zahraničními básníky

11. 07. 2014, przedpołudniem:
Odczyty i spotkania z serbołużyckimi i zagranicznymi poetami w serbołużyckich i serbołużycko-niemieckich instytucjach edukacyjnych

11.07.2014, wot 18.00 hodź.:
Budyska nóc poezije – krótke čitanja, wobrubjene z bjesadu a folkbluesom, pod wěžomaj Stareje wodarnje a Michałskeje cyrkwje
městnosć zarjadowanja: Ladko Stareje wodarnje Budyšin, Serbski kěrchow 2
Sobuskutkowacy: tu- a wukrajni basnicy a přełožowarjo a hercy Maciej & Mateusz Rychły (Poznań) und Józef Brězan (Łužicy)

11.07.2014, ab 18.00 Uhr:  
Bautzener Poesienacht – Kurzlesungen und Gespräche, umrahmt mit Folkblues, unter den Türmen der Alten Wasserkunst und der Michaeliskirche
Veranstaltungsort: Vorgarten der Alten Wasserkunst Bautzen, Wendischer Kirchhof 2
Mitwirkende: In- und ausländische Dichter und Übersetzer sowie die Musiker Maciej & Mateusz Rychły (Poznań/Posen) und Józef Brězan (Lausitz)   

11.07.2014, od 18.00 hod.:
Budyšínská noc poezie – krátká autorská čtení s doprovodem folkové a bluesové hudby pod věžemi Staré vodárny a Michalského kostela
Místo akce: zahrada u Staré vodárny Budyšín, Serbski kěrchow 2
Účinkující: lužičtí a zahraniční básníci, překladatelé a dále hudebníci Maciej & Mateusz Rychły (Poznań) a Józef Brězan (Lužice)

11.07.2014, od godz. 18.00
Budziszyńska Noc Poezji – krótkie odczyty poezji i rozmowy z oprawą muzyczną folkowego bluesa, pod wieżami Alte Wasserkunst (wieża wodna) i Michaeliskirche (kościół pw. św. Michała)
Miejsce imprezy: ogródek przed Alte Wasserkunst w Budziszynie, Wendischer Kirchhof 2
Uczestnicy: Poeci z Łużyc i zagranicy oraz tłumacze jak również muzycy Maciej & Mateusz Rychły (Poznań) i Józef Brězan (Łużyce)

---

12.07.2014, 13. 00 do 21. 00 hodź.
„Na slědach basnikow “ – wulět z krótkimi čitanjemi na městna serbskeje poezije a wot industrije wohroženeje kulturneje a rěčneje krajiny  
wotjězd a přijězd: před hotelom Best Western w Budyšinje, Serbske hrjebje 20  
městna zapućowanja a čitanjow: mjez druhim Slepo a Róžant
sobuskutkowacy: literaća a wuměłcy z tu- a wukraja
(za jězbu a wječer je tiket trěbny - 30 eurow; za šulske dźěći a studentow 20 eurow; skazanka móžna pod Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. abo 0177-4576695)

12.07.2014, 13.00 – 21. 00 Uhr:  
„Auf den Spuren von Dichtern“ – Ausflug und Kurzlesungen an Orten sorbischer Poesie und von  
Industrie bedrohten Kultur- und Sprachlandschaften  
Abfahrt und Ankunft: vor dem Hotel Best Western in Bautzen, Wendischer Graben 20
Orte der Ausfahrt und der Lesungen: unter anderem Schleife und Rosenthal
Mitwirkende: Literaten und Künstler aus dem In- und Ausland
(für die Fahrt und ein Abendessen ist ein Ticket notwendig – 30 Euro; für Schulkinder und Studenten 20 Euro; Vorbestellungen unter Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oder 0177-4576695)

12.07.2014, 13. 00 – 21. 00 hod.
„Ve stopách básníků “ – zájezd na místa významná pro lužickosrbskou poezii v průmyslem ohrožené kulturní a jazykové oblasti spojený s krátkými literárními čteními   
Odjezd a příjezd: před hotelem Best Western w Budyšíně, Serbske hrjebje 20  
Místa zastávek a čtení: mimo jiné Slepé a Róžant
Účinkující: literáti a umělci z Lužice a zahraničí
(cena za dopravu a večeři je 30 euro; pro žáky a studenty 20 euro; lístky na zájezd lze objednat e-mailem na adrese:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nebo telefonicky na čísle: 0177-4576695)

12.07.2014, w godz. 13.00 - 21.00
„Śladami poetów” – wycieczka i krótkie odczyty w miejscach powstawania serbołużyckiej poezji oraz na serbołużyckim obszarze kulturowym i językowym zagrożonym przez postępującą industrializację
Odjazd i przyjazd: przed hotelem Best Western w Bautzen, ul. Wendischer Graben 20
Miejscowości i miejsca odczytów: m.in. Slepo i Róžant (Schleife und Rosenthal)
Uczestnicy: Literaci i artyści z Łużyc i zagranicy
(Cena biletu za transport i kolację wynosi 30 euro, uczniowie i studenci: 20 euro;
rezerwacja: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo tel. 0177-4576695)

---

13.07.2014, 16.00-17.30 hodź.:
„Jabłoń płódna wita...” – bjesada z basnjemi a pěsnjemi, z kófejom a tykancom na česć Jana Skale w jeho ródnej wsy we wobłuku gmejnskeho swjedźenja w Njebjelčicach
městno zarjadowanja: swjedźenišćo w Njebjelčicach pola Kamjenca
sobuskutkowacy: basnicy z tu- a wukraja kaž tež serbska folklorna skupina „Sprjewjan” a Józef Brězan

13.07.2014, 16.00-17.30 Uhr.:
„Der Apfelbaum lockt ergiebig…“ – Vergnügen mit Gedichten und Liedern, Kaffee und Kuchen  zu Ehren von Jan Skala in seinem Geburtsort im Rahmen des Gemeindefestes in Nebelschütz
Veranstaltungsort: Festzelt in Nebelschütz bei Kamenz
Mitwirkende: Dichter aus dem In- und Ausland die sorbische Folkloregruppe „Sprjewjan“ und Józef Brězan
    
13.07.2014, 16.00 – 17.30 hod.:
„Plodná jabloň láká...” – posezení s básněmi a písněmi, s kávou a koláči na počest Jana Skaly v jeho rodné vsi v rámci slavností v Njebjelčicích
Místo akce: párty stan v Njebjelčicich u Kamjence
Účinkující: lužičtí a zahraniční básníci, lužickosrbská folklorní skupina „Sprjewjan” a Józef Brězan

13.07.2014, w godz. 16.00-17.30
 „Jabłoń przywołuje owocnie...” -  biesiada poezji i śpiewu z kawą i ciastem poświęcona Janowi Skali w jego rodzinnej wsi w ramach festynu gminnego w Njebjelčicach (Nebelschütz)
Miejsce imprezy: Namiot biesiadny w Nebelschütz k/ Kamenz
Uczestnicy: Poeci z Łużyc i zagranicy oraz serbołużycki zespół folklorystyczny „Sprjewjan” i Józef Brězan

Weitere Lesungen sind in Senftenberg, Varnsdorf (Tschechien), Opole und Katowice (Polen) geplant
Další čtení jsou plánována v Senftenbergu, Varnsdorfu (Česko), Opolí a Katovicích (Polsko).
Kolejne odczyty zaplanowano w Senftenberg, Varnsdorf (Czechy), Opole i Katowice (Polska)

Alle Veranstaltungen in Sachsen und Brandenburg finden in sorbischer und deutscher Sprache sowie z. T. in den Sprachen der Mitwirkenden aus dem Ausland statt
Všechna představení v Sasku a Braniborsku se uskuteční v lužickosrbském a německém jazyce a částečně v jazyce spoluúčinkujících ze zahraničí
Wszystkie imprezy w Saksonii i Brandenburgii będą prowadzone w języku serbołużyckim i niemieckim jak również częściowo w rodzimym języku uczestników z zagranicy
Změny móžne / Änderungen vorbehalten / Změny vyhrazeny / Możliwość zmian

Bautzen, den 29. 5. 2014
Varnsdorf, 30.5.2014 

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος