Namysłów 1964 – wizyta przedstawicieli Domowiny z Budziszyna, foto. ze zbiorów "Pro Lusatii"

(Namysłów 1964 – wizyta przedstawicieli Domowiny z Budziszyna, foto. ze zbiorów "Pro Lusatii"

18 listopada 2014, Instytut Historii UO, sala nr 231, początek godz. 11.30.

PROGRAM

dr Tomasz Derlatka (Slovanský Ústav AV ČR) Trzy powieści – trzy odmienne spojrzenia autorów górnołużyckich na sprawy polskie

prof. UP dr hab. Aleksander Woźny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Związek Polaków w Niemczech w wojennej ocenie (1939-1940) kpt. Wojciecha Lipińskiego

dr Piotr Pałys (PIN-Instytut Śląski w Opolu) Opolszczyzna na ogólnopolskiej mapie ośrodków prołużyckich 1945-2014

dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski), Kwestia łużycka w działalności Koła Akademików Opolan w Poznaniu

mgr Krystyna Stecka (,Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu)  Udział III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu w popularyzacji problematyki łużyckiej


Organizatorzy:

Instytut Historii UO

PIN Instytut Śląski w Opolu

Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia”

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος