Konané u příležitosti 360. výročí narození vynikajícího pražského sochaře lužickosrbského původu
Matěje Václava Jäckela (16551738)

Praha 27. 11. 2015

U Lužického semináře 13, Praha 1  Malá Strana

 Pobierz program

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος