Tomasz Derlatka: Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia.Dzieło Tomasza Derlatki to pierwsza w literaturoznawstwie sorabistycznym monografia najważniejszego gatunku prozatorskiego w piśmiennictwie Górnołużyczan, stawiająca sobie za cel przedstawienie koncentrujących się wokół niego problemów w trzech zasadniczych płaszczyznach tematycznych: historii, poetyki i sfery zależności gatunku od ideologii.

Tomasz Derlatka: Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia.
Praha: Slovanský ústav AV ČR 2015. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 42, 1130 s.
ISBN 978-80-86420-54-7

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος