Prosimy, wesprzyjcie nas Państwo swoim podpisem!
Pokażcie Państwo, że jest dla Państwa ważne, by nasze dzieci uczyły się języka łużyckiego. Bez tych dzieci zginie język łużycki a z nim również cała kultura!

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu kraju Brandenburgii kierowane przez ministra Baaskego chce przyjąć nowe rozporządzenie dotyczące nauki języka łużyckiego i języka łużyckiego w nauczaniu dwujęzycznym. Zajęcia z tego języka miałyby się odbywać w grupach nie mniejszych niż 12-osobowe, przy czym grupy takie mogłyby się składać z uczniów trzech roczników. W takich warunkach nauka łużyckiego i prowadzenie dwujęzycznych łużycko-niemieckich zajęć nie byłoby już możliwe w większości szkół, w których do tej pory zajęcia takie były prowadzone. Równocześnie w ubiegłym roku ministerstwo zaczęło zmniejszać liczbę godzin lekcyjnych języka łużyckiego, przez co szkoły nie mogą oferować nauki tego przedmiotu* w dotychczasowym wymiarze godzin. Zgodnie z nowymi planami dotyczącymi przyszłego roku szkolnego nie będzie już w ogóle możliwe regularne nauczanie języka łużyckiego.

Prosimy, zbierzcie Państwo podpisy w swojej okolicy na liście, znajdującej się z drugiej strony!
Prosimy, wyślijcie Państwo uzupełnioną listę do 20.03.2017 r. na podany obok adres!

Pobierz dokument
Pobierz listę

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος