Přeju Wam wjele wjesela při čitanju!

"Handrij a jěho rěčna rewolucija"

"Handrij mjez wjelkami"

Źródło: https://piwarc.wordpress.com/

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος