serbski sejm 9 1

Dnia 17.11.2018 w Slepo (niem. Schleife), miało miejsce prymarne posiedzenie Serbskiego Sejmu, czyli pierwszego parlamentu serbołużyckiego, stanowiącego obywatelską inicjatywą oddolną, będąca głosem serbskiego narodu w Niemczech.

Demokratycznie wybrani 24 posłowie Serbskiego Sejmu; 12 z Górnych Łużyc i 12 z Dolnych Łużyc, zostali oficjalnie powołani na swoje funkcje, w obecności prasy, telewizji, sympatyków serbskiego sejmu, gości z regionu, Niemiec i zagranicy. Jak powiedział jeden z mówców, Sejm składa się zarówno z ‘’Serbów języka’’, czyli aktywnie władających górno- lub dolnoserbskim, jak i ‘’Serbów serca’’ tzn. ludzi czujących się Serbami, którzy mieli serbskich przodków itp., w których rodzinach zaginęła jednak już dawno serbska mowa. Wśród deputowanych znalazły się osoby w różnym wieku, o zróżnicowanym wykształceniu oraz obu płci. Uroczyste ukonstytuowanie Serbskiego Sejmu rozpoczęło się ekumeniczną mszą w ewangelickim kościele w Slepo, poprowadzoną przez pastora Ingolfa Kschenka w dwóch językach: dolnoserbskim oraz niemieckim. Ekumeniczny charakter nabożeństwa, w duchu porozumienia i pokoju między narodami, został podkreślony m.in. poprzez śpiewy w języku polskim, górnoserbskim oraz hebrajskim, a także dzięki kazaniu pastora Kschenki, który wielokrotnie powtarzał, jak ważna jest współpraca między narodami w Europie, Niemczech i na świecie. Następnie w Centrum Kultury Serbskiej można było wysłuchać przemówień m.in. Prof. Dr. Klausa Thielmanna z rady starszych (serb. rada starostow), nadzorującej poprawne działanie Serbskiego Sejmu oraz zaproszonych gości. Imprezie towarzyszyła także interesująca oprawa muzyczna, składająca się z występów dzieci w tradycyjnych strojach ze wsi Čorny Chołmc (niem. Schwarzkollm) oraz muzyki poważnej. Serbski Sejm budzi duże emocje wśród samych Łużyczan i posiada tyle samo zwolenników, co przeciwników. Deputowani Serbskiego Sejmu są na ten moment zgodni co do jednego: w kolejnych latach czeka ich bardzo dużo pracy.

Więcej o Serbskim Sejmie można przeczytać w 3 językach(niemiecki, górnołużycki, dolnołużycki) na stronie: www.serbski-sejm.de.

Więcej zdjęć w galerii...

Justyna Orzyska

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος