22.06.2019, godz. 18:00 Wieczór autorski i dyskusja z pisarzami serbołużyckimi: (sobota) Měrana Cušcyna i Měrćin Wjenk w Klubie literackim i muzycznym PROZA Przejście Garncarskie 2, Wrocław

22.06.2019, od godz. 18:00 Scena w Parku Staromiejskim przy Teatrze Lalek pl. Teatralny 4

SERBOŁUŻYCKI ZESPÓŁ NARODOWY/ Serbski ludowy ansambl występ w ramach 12. Festiwalu Kalejdoskop Kultur.

Wielka Parada zespołów uczestniczących w Festiwalu: 22.06. w Rynku, godz. 13:00

Więcej informacji na stronach:

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος