XLVII Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości 28 sierpnia-2 września 2022, Wrocław-Opole, Polska - Obrona granic w historii wojskowości
XLVII Congress of International Commission of Military History 28th August-2nd September 2022 Wrocław-Opole, Poland - Defence of the borders in military history

Strona internetowa: http://icmh-mmxxii.wns.uni.opole.pl/

RELACJE

*Public task „Multicultural heritage of the Opole region – exchange of experiences within the international cooperation network of military historians” is co-financed by the Self-Government of Opolskie Voivodeships”/ Zadanie „Poznajemy wielokulturowe dziedzictwo Opolszczyzny – wymiana doświadczeń w ramach międzynarodowej sieci współpracy historyków wojskowości” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

WIDEO RELACJE

*Public task „Multicultural heritage of the Opole region – exchange of experiences within the international cooperation network of military historians” is co-financed by the Self-Government of Opolskie Voivodeships”/ Zadanie „Poznajemy wielokulturowe dziedzictwo Opolszczyzny – wymiana doświadczeń w ramach międzynarodowej sieci współpracy historyków wojskowości” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

FinansowanieLogo opolskiego urzedu marszalkowskiego

Logo patronat marszalek opolski

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος