IX Dni Łużyckie

Osią tegorocznych, IX Dni Łużyckich była prezentacja na terenie województwa opolskiego wystawy prac fotograficznych czołowego serbołużyckiego fotografika Jurija Helgesta, zatytułowanej "Moje Łużyce - Moja Łužica". Pierwszym miejscem prezentacji było Muzeum Ziemi Prudnickiej. Wernisaż wystawy odbył się w Prudniku 28 października 2007 r. o godz. 16.00, a poprowadziła go dyrektor tej placówki pani Urszula Rzepiela.

Czytaj więcej...

VIII Dni Łużyckie

W tym roku nad wszystkim poczynaniami prołużyckimi w Opolu głębokim cieniem położyła się nagła śmierć naszego prezesa, mentora i przyjaciela, prof. dr hab. Leszka Kuberskiego. Jednym z przedsięwzięć, nad którymi pracował przed swa ostatnia podróżą do Rzymu była międzynarodowa konferencja naukowa Świat słowiański w oczach naukowców i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznicę śmierci Ludvika Kuby, mającą być głównym punktem kolejnych Dni Łużyckich.

Czytaj więcej...

VII Dni Łużyckie

W dniach 3-4 listopada 2005 r. odbyły się w Opolu siódme już Dni Łużyckie. W tym roku tę cykliczną imprezę otworzył wykład dr Franca Šna: Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej (Wot katechizma k słuchoknize. K stawiznam serbskeho knihihići?), wygłoszony w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Czytaj więcej...

V Dni Łużyckie

Tegoroczne, piąte już Dni Łużyckie, rozpoczęły się w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu, pokazem filmu Anton, poświęconego postaci wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, tłumacza polskiej literatury, Antona Nawki. Gości tegorocznych "Dni", wiceprzewodniczącego Domowiny, dr Petra Brezana, redaktora naczelnego czasopisma dla młodzieży "Płomjo", Beno Budara, oraz przedstawicielkę Zwjazka serbskich wumełcow, Doris Pallmannową powitała dyrektorka tego jednego z najlepszych polskich liceów, Irena Koszyk.

Czytaj więcej...

IV Dni Łużyckie

Tradycyjnie, przez kilka listopadowych dni królowała w Opolu tematyka łużycka. Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, wraz z gronem sprawdzonych przyjaciół - Samorządem Studenckim, Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych oraz klubami muzycznymi "103,2" z Opola i "Tunel" z Kędzierzyna - Koźla, zorganizował kolejne, czwarte już, Dni Łużyckie.

Czytaj więcej...

III Dni Łużyckie

W dniach 14 - 15 listopada odbyły się III Dni Łużyckie, których współorganizatorami były tym razem Maćica Serbska oraz Uniwersytet Opolski. W tym roku "Dni" zainaugurowało międzynarodowe sympozjum Społeczności Europy wobec Łużyczan.

Czytaj więcej...

II Dni Łużyckie

W dniach 16 - 18 listopada 2000 r. odbyły się w Opolu i Namysłowie cykl imprez, pod wspólną nazwą II Dni Łużyckich. Rozpoczęło je 16 listopada otwarcie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, wystawy poświęconej postaci wybitnego serbołużyckiego grafika, malarza i literata Mérčina Nowaka - Njechorńskiego.

Czytaj więcej...

I Dni Łużyckie

Organizowanie jesienią imprez popularyzujących przeszłość i dzień dzisiejszy Serbołużyczan staje się na Opolszczyźnie powoli tradycją. W 1998 r., 20 listopada, dzięki staraniom dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Janusza Wójcika odbyła się w Brzegu niezwykle udana sesja popularnonaukowa Serbołużyczanie.

Czytaj więcej...

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος