I Dni ŁużyckieOrganizowanie jesienią imprez popularyzujących przeszłość i dzień dzisiejszy Serbołużyczan staje się na Opolszczyźnie powoli tradycją. W 1998 r., 20 listopada, dzięki staraniom dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Janusza Wójcika odbyła się w Brzegu niezwykle udana sesja popularnonaukowa Serbołużyczanie.

Kultura i historia. W tym roku, z inicjatywy prężnie działającego przy Uniwersytecie Opolskim Koła Naukowego Slawistów, 20 października 1999 r. odbył się w Opolu Dzień Łużycki. Jego współorganizatorami była Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego oraz powstały miesiąc wcześniej, pod przewodnictwem prof. Leszka Kuberskiego, Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego "Dzień" zainaugurowało otwarcie w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego wystawy Literatura Łużycka w opolskich bibliotekach, prezentującej część sorabików pochodzących ze zbiorów Biblioteki Głównej U.O. i prywatnej biblioteki prof. Leszka Kuberskiego. Następnie w Klubie Akademickim odbyła się projekcja filmu Mariana Kubery Topniejąca bryłka lodu, poprzedzona wprowadzeniem, wygłoszonym przez Annę Krakowczyk.

Kolejnym punktem programu był wykład prof. dr hab. Rafała Leszczyńskiego pt. Polskie inspiracje w literaturze łużyckiej. Profesor, w błyskotliwej formie, przedstawił słuchaczom dzieje polsko - łużyckich kontaktów i inspiracji literackich, okraszając swój wykład szeregiem anegdot oraz przedstawiając własną hipotezę odnośnie pochodzenia najstarszego ciągłego zabytku języka górnołużyckiego, Przysięgi mieszczan budziszyńskich, według której inspiratorem jej powstania był Zygmunt Stary, sprawujący od 1504 r. na Łużycach rządy namiestnicze. Niestety, nie odbył się zaplanowany wieczór poezji łużyckiej. Mimo trwających niemalże do ostatniej chwili starań głównych organizatorów imprezy, dr Mieczysława Balowskiego i dyrektor Biblioteki Głównej U.O. Wandy Matwiejczuk, do Opola nie dotarł żaden z zapraszanych łużyckich literatów. Imprezie towarzyszyło spore zainteresowanie lokalnych mediów.

Kilkakrotnie pisały o niej "Nowa Trybuna Opolska" oraz miejscowy dodatek "Gazety Wyborczej". Prof. Leszczyński udzielił także wywiadu Opolskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Warto dodać, że zamiarem członków Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego jest przekształcenie Dnia Łużyckiego w imprezę cykliczną. Nieobecność Serbołużyczan w Opolu zrekompensował częściowo przyjazd Beno Budara na Międzynarodowy Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, 7 października 1999 r. Miejmy nadzieję, że również udział Serbołużyczan w tej jednej z największych imprez poetyckich w Europie stanie się od tej pory coroczną tradycją.

1999-2019 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος