II Dni ŁużyckieW dniach 16 - 18 listopada 2000 r. odbyły się w Opolu i Namysłowie cykl imprez, pod wspólną nazwą II Dni Łużyckich. Rozpoczęło je 16 listopada otwarcie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, wystawy poświęconej postaci wybitnego serbołużyckiego grafika, malarza i literata Mérčina Nowaka - Njechorńskiego.

Została ona sprowadzona z Wrocławia, gdzie wcześniej eksponowana była w jednej z tamtejszych bibliotek. W otwarciu wzięli udział także goście z Wrocławia - Andrzej Czermak, autor scenariusza wystawy oraz Ludmiła Gajczewska, prezes Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego.

Następnie w Klubie Akademickim Uniwersytetu Opolskiego zorganizowany pokaz, zrealizowanego w budziszyńskim Sorabia - Studio, filmu pt: W katolskich serbach. Wprowadzenie wygłosił znany opolski muzykolog i sorabofil Zbigniew Kościów, autor biografii serbołuzyckich kompozytorów Bjarnata Krawca, Augusta Korli Kocora oraz działacza narodowego Michała Nawki. Oprócz licznego grona osób od lat zainteresowanych kulturą i historią narodu serbołużyckiego, film obejrzeli również uczniowie jednej z klas III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, prowadzonej przez Panią Krystynę Stecką.

Jeszcze tego samego dnia, w gmachu Biblioteki Głównej i Instytutu Historii U.O. prof. dr Dietrich Scholze - Śołta, dyrektor Serbskiego institutu w Budziszynie, wygłosił wykład Serbołużyczanie. Najmniejszy naród słowiański. Wobec wypełnionej do ostatniego miejsca sali Profesor w niezwykle błyskotliwej formie przedstawił historię, dzień dzisiejszy i perspektywy małego narodu.

Siedemnastego listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Namysłowie odbyła się sesja naukowa Serbołużyczanie wobec Polski i Polaków. W jej trakcie dr hab. Mieczysław Balowski omówił poczynania Michała Hórnika na rzecz propagandy polskiej kultury na Łużycach, prof. Leszek Kuberski przedstawił redaktorską i dziennikarską działalność Jana Skali, Zbigniew Kościów wątki paralelne w życiorysach Michała Nawki i Jana Skali, Piotr Pałys działalność Wojciecha Kóčki w serbołużyckim ruchu narodowym w latach 1945 - 1950, a dr Annett Brězanec przybliżyła zebranym polskie wątki w działalności Pawoła Nedy na stanowisku przewodniczącego Domowiny.

II Dni Łużyckie zakończyło spotkanie z serbołużycka poezją. W gościnnej kawiarence radia PLUS odbyła się promocja polskiego przekładu tomiku wierszy Timo Meśkanka Kóstka w ruce (Kostka w ręce), w przekładzie Mieczysława Balowskiego.

Wszystkim imprezom towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Inauguracji Dni w WBP w Opolu towarzyszyły reporterki Radia PLUS i Radia OPOLE. Obecna była także lokalna telewizja. Siedemnastego listopada prof. Śołta, dr Brězanec, dr hab. Balowski i Piotr Pałys przez godzinę byli gośćmi nocnego programu Radia Opole, prowadzonego przez redaktor Teresę Zielińską. Ta sama rozgłośnia 18 listopada nadała w porannym bloku Porozmawiajmy o tym i owym rozmowę ze Zbigniewem Kościówem, ilustrowaną serbołużycką muzyka. Materiał poświęcony II Dniom Łużyckim, okraszony wywiadem z prof. Śołtą, ukazał się 17 listopada w lokalnym programie opolskiej telewizji oraz w ogólnopolskiej Panoramie. O opolskiej imprezie pisała również prasa. Już w poniedziałek 20 listopada, ukazujące się w Budziszynie Serbske Nowiny zamieściłSerbske na pierwszej stronie notkę zatytułowaną Serbske kulturne dny w Opolu. Dzień później w Nowej Trybunie Opolskiej ukazał się podsumowujący Dni artykuł pióra Krzysztofa Steckiego Mają u nas przyjaciół.

II Dni Łużyckie były imprezą ze wszechmiar udaną. Wszystkim imprezom towarzyszyło spore zainteresowanie publiczności i mediów. Szczególnie cieszy liczny udział młodzieży, studentów opolskiego uniwersytetu III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu i Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Sukces ten jednakże nie byłby możliwy gdyby nie pomoc szeregu życzliwych osób, a szczególnie dyrektora Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Janusza Wójcika, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Adama Suchońskiego, dyrektor Biblioteki Głównej U.O. dr Wandy Matwiejczuk, dyrektora WBP w Opolu Tadeusza Chrobaka, dyrektora Radia PLUS ks. Andrzeja Hanicha, kierownik Klubu Akademickiego U.O. Janiny Joch, wiceburmistrz Namysłowa Krystyny Leszczyńskiej, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Namysłowa Dariusza Karbowiaka. oraz sponsorów imprezy Pawła i Wojciecha Woźniaków, właścicieli Prywatnego Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego EUROTEL z Opola.

1999-2019 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος