Tradycyjnie, przez kilka listopadowych dni królowała w Opolu tematyka łużycka. Opolski Oddział Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, wraz z gronem sprawdzonych przyjaciół - Samorządem Studenckim, Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych oraz klubami muzycznymi "103,2" z Opola i "Tunel" z Kędzierzyna - Koźla, zorganizował kolejne, czwarte już, Dni Łużyckie.

W programie znalazły się, jak zwykle, sympozjum naukowe oraz otwarty wykład. Jednak w tym roku "Dni" przebiegały one pod znakiem muzyki. Już 8 i 9 listopada na Opolszczyźnie dwa koncerty dała grupa rockowa Awful Noise. Pierwszy odbył się w Opolu, w Studenckim Klubie "Kocioł". Otworzyły go występy miejscowych zespołów. Kolejno wystąpili: 2, 5 L, Prozak i Zberny 3000. Wreszcie około 23.00 na scenę weszli goście z Łużyc. Po chwili przygotowań z głośników popłynęły, znane z pierwszej płyty zespołu Mojahara EP, pełne ekspresji utwory Stop, Sweet, Medusa, Princess, a także piękna ballada Pour your love, kilka nowych, przygotowywanych na kolejną płytę utworów, oraz brawurowo wykonany klasyk Nirvany Lithium.

Jednak najżywsze przyjęcie towarzyszyło "serbskim stućkom". Awful Noise zaprezentowali w "Kotle" Serbski dilema oraz, zagrany także na bis, premierowy utwór Zrudna kermusa, z piękną partią skrzypiec w wykonaniu Petra Cyża. W dniu następnym, muzycy w towarzystwie członków naszego Towarzystwa, Andrzeja Żarczyńskiego i Krzysztofa Steckiego, obejrzeli centrum Opola. Następnie udali się do Kędzierzyna - Koźla, po drodze zwiedzając Górę św. Anny. Około godziny 20 rozpoczęli swój drugi występ, tym razem w wypełnionym do ostatniego miejsca, kozielskim klubie "Tunel". Zazwyczaj Awful Noise grają około 50 - 70 minut. Tym razem jednak publiczność zmusiła zespół do prawie godzinnych bisów ! Także tutaj największym powodzeniem cieszyły się Serbski dilema oraz Zrudna kermusa. Awful Noise sami lokują swą muzykę pomiędzy Smashing Pupkins a Soulfly. Niedługo jednak może być tak, że to raczej tamte zespoły będzie się porównywać do nich. Awful Noise tworzą dynamiczną, ciekawie zaaranżowaną muzykę, stale przy tym poszerzając swoje instrumentarium (skrzypce, instrumenty klawiszowe i perkusyjne). Znakomicie także prezentują się na scenie. Nie bez znaczenia jest także fakt posiadania dwóch równorzędnych, bardzo dobrych wokalistów. Wszyscy słuchacze ich opolsko - kozielskich koncertów zgodnie stwierdzali, że dawno już w na Opolszczyźnie nie gościła tak dobra formacja rockowa.

Już teraz jest o nich w Niemczech i Hiszpanii coraz głośniej. Naprawdę warto więc tą grupę szerzej przedstawić także na polskim rynku muzycznym, tym bardziej, że sądząc choćby po przyjęciu w Opolu i Koźlu, utwór Zrudna kermusa jest materiałem na duży przebój. Oficjalne IV Dni Łużyckie otworzył 14 listopada 2002 r. w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu prorektor Uniwersytetu Opolskiego, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Towarzystwa Polsko - Serbołużyckiego, prof. dr hab. Leszek Kuberski. Tam też zorganizowane zostało międzynarodowe sympozjum naukowe, zatytułowane Współczesne oblicze ruchów regionalnych na przykładzie Dolnych Łużyc. Uczestników sympozjum powitał dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, dr Edmund Nowak, przekazując następnie prowadzenie obrad prof. Kuberskiemu. Zgodnie z programem wygłoszono następujące referaty: dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski, Opolski Oddział T-PS), Prasa Górnych i Dolnych Łużyc o sprawach polskich w okresie I wojny światowej; Piotr Pałys (Opolski Oddział T-PS), Położenie ludności serbołużyckiej na Dolnych Łużycach w świetle relacji Jurija Rjenča z 1946 r.; dr Pets Surman (Instytut Łużycki w Budziszynie), 90 Let. Domowina a Dolna Łu?yca; Bernd Pittkunings, (Muzeum w Dešnie).

Współczesna sytuacja w serbołużyckim ruchu narodowym na Dolnych Łużycach, Maria Elikowska - Winkler ( Szkoła Językowa w Chociebużu), Praca u podstaw w środowisku łużyckim. Dodatkowo dr Aleksander Woźny z Instytutu Śląskiego przedstawił niezwykle interesujące wyniki swych dotychczasowych badań nad działalnością w przededniu II wojny światowej polskiego wywiadu wojskowego na odcinku łużyckim. Sympozjum towarzyszyła wystawa serbołużyckich książek, a w trakcie przerwy uczestnicy zwiedzili, eksponowaną właśnie w opolskiej siedzibie muzeum, unikalną wystawę wydawanych w ośrodkach internowania żołnierzy polskich w Szwajcarii kart i znaczków pocztowych. Również w Centralne Muzeum Jeńców Wojennych było miejscem prezentacji drugiego, rozszerzonego wydania I tomu Zarysu dziejów narodowościowych Łużyczan i spotkania z ich współautorem, prof. Rafałem Leszczyńskim. W trakcie pamiętnej powodzi 1997 r. zniszczeniu uległa znaczna część pierwszego nakładu tej pracy. Stąd jedną z pierwszych inicjatyw, realizowanych w ramach współpracy pomiędzy Serbskim institutem w Budziszynie a Instytutem Śląskim w Opolu było wznowienie tej książki. Podkreślić warto, że pomysł zawarcia umowy o współpracy pomiędzy tymi dwoma placówkami badawczymi zrodził się podczas II Dni Łużyckich w 2000 r., w trakcie których dyrektor Serbskiego institutu, prof. Dietrich Sołta wygłosił pamiętny wykład. Rozpoczynając spotkanie, dyrektor Instytutu Śląskiego, prof. Stanisław Senft szczególnie podkreślił znaczenie pomocy finansowej ze strony serbołużyckiej, bez której ta inicjatywa obecnie nie mogłaby zostać zrealizowana.

Z kolei redaktor wydania, pani Ewa Jastrzębska, przedstawiła przebieg prac redakcyjnych. Dzień zakończył recital Bernda Pittkuningsa w opolskim Klubie Muzycznym 103,2. Dolnołużycki bard przedstawił szereg utworów ze swych obu dotychczas wydanych płyt, m.in. Źoż jo twoja wutsoba, Stare domy, Solidarność, Stara żona, Do njeba, Pola was, Naźeja, Spew zbratsa, Groń, ale także, gorąco przez słuchaczy przyjmowaną, ludową piosenkę Palenc. Serbołużycki artysta okazał się także świetnym showmanem, błyskawicznie nawiązującym kontakt z publicznością. IV Dni Łużyckie zakończyły się dzień później w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dr Petś Surman wygłosił tam wykład Serbołużycki ruch narodowy po I i II drugiej wojnie światowej. Próba porównania. Wystąpienia serbołużyckiego naukowca wysłuchało około 80 osób - pracowników naukowych, studentów historii i slawistyki, uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz sympatyków Łużyc. "Dniom" towarzyszyło spore zainteresowanie mediów.

Występy serbołużyckich wykonawców już 3 listopada 2002, w audycji red. Edwarda Spyrki, zapowiedziano Radio Opole, przedstawiając Sweet zespołu Awful Noise oraz balladę Bernda Pittkuningsa "Do njebja". O poszczególnych imprezach Dni Łużyckich informowała 7 i 14 listopada 2002 r. "Nowa Trybuna Opolska". Prof. Kuberski, prof. Leszczyński, dr Surman oraz dr Patelski udzielili szeregu wywiadów dla Radia Opole, Radia PLUS, Miejskiej Telewizji Kablowej Opole oraz Opolskiej Redakcji Telewizji Polskiej. Wiele energii organizacji "Dni" poświęcił Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, oraz szefowie klubów muzycznych - Mateusz Kamusella "Tunelu" w Koźlu oraz Ryszard Poliwoda "103,2" w Opolu. Nie można nie wspomnieć o pomocy finansowej ze strony opolskich firm: Prywatnego Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego EUROTEL i ACTUS s.c.

1999-2019 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος