W dniach 3-4 listopada 2005 r. odbyły się w Opolu siódme już Dni Łużyckie. W tym roku tę cykliczną imprezę otworzył wykład dr Franca Šna: Książka łużycka na przestrzeni dziejów. Od brewiarza do książki multimedialnej (Wot katechizma k słuchoknize. K stawiznam serbskeho knihihići?), wygłoszony w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Gość z Łużyc ukazał początki łużyckiego piśmiennictwa (1574-1668), powstanie dwóch łużyckich języków pisanych (1670-1730), rozpowszechnienie się słowa pisanego wśród Serbołużyczan (1730-1830), powstanie serbołużyckiego wydawnictwa i księgarstwa (1830-1933), okres hitlerowskich prześladowań (1933-1945) oraz dzieje najnowsze książki łużyckiej (od 1945 r.).

Wystąpienia serbołużyckiego naukowca wysłuchało ponad 70 studentów Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, pracowników naukowych oraz sympatyków narodu serbołużyckiego. Prelegent pytany był także o nakłady serbołużyckich książek oraz możliwości druku młodych serbołużyckich autorów. Następnie dr Franca Šéna oraz towarzyszącą mu Franciskę Korjenkec przyjął dyrektor Wojewódzkiej Bibliotek Publicznej Tadeusz Chrobak. Tak więc goście mieli okazję zwiedzić, wyremontowany po powodzi z 1997 r. budynek wypożyczalni i czytelni głównej. Rozmawiano także o możliwościach ewentualnej współpracy, jak choćby o przedstawieniu w pomieszczeniach wystawienniczych opolskiej książnicy wystawy poświęconej książkom serbołużyckiego wieszcza Jakuba Barta Cišinskiego.

Popołudniu, w zielonym saloniku Muzeum Śląska Opolskiego, odbył się wieczór poświęcony poezji Jana Skali i Antona Nawki. Spotkanie otworzyła dyrektor tej placówki Krystyna Lenart-Juszczewska. Postać słynnego serbołużyckiego politologa i dziennikarza przypomniał prof. dr hab. Leszek Kuberski. Następnie zaprezentowano kilka wierszy Skali w polskich przekładach. Okazją do przypomnienia Antona Nawki była 120 rocznica jego urodzin oraz wydanie w Budziszynie zbioru jego poezji. Życiorys Nawki przedstawił dr Franc Šén. Próbki prozatorskiej i lirycznej twórczości tego autora przedstawiła Franciska Korjenkec.

Kolejny dzień otworzyło w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego sympozjum zatytułowane Kwestia reprezentacji politycznej małych grup narodowych w Unii Europejskiej na przykładzie Łużyc. Otworzył je prof. dr hab. Leszek Kuberski, przedstawiając prawno - polityczne położenie Serbołużyczan w zjednoczonych Niemczech. Następnie głos zabrał poseł na sejm Saksonii Hajko Kozel, który omówił stan reprezentacji politycznej Serbołużyczan w niemieckich organach przedstawicielskich oraz zakres kompetencji instytucji serbołużyckich, mających jak dotąd charakter wyłącznie doradczy. Referatom przysłuchiwali się oraz brali udział w dyskusji studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego. Serbołużycki polityk udzielił wywiadu dziennikowi "Nowa Trybuna Opolska" oraz wystąpił w programie "Rozmowa Dnia", emitowanym w 3 Programie Telewizji Polskiej.

VII Dni Łużyckie zakończył koncert dolnołużyckiego barda, "Pytko" Pittkuningsa w klubie "Cafe-Kabaret". Obok znanych już, także z poprzedniego występu tego artysty w Opolu, utworów, takich jak przykładowo jak "Groń" czy "Solidarność", artysta przedstawił także kilka nowych piosenek, w tym także utwór do słów jednego z wierszy Jana Skali.

Organizatorem tej, cyklicznej już imprezy, było Stowarzyszenie Polsko-Serbolużyckie Pro Lusatia przy współudziale Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego oraz finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

1999-2019 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος