W tym roku nad wszystkim poczynaniami prołużyckimi w Opolu głębokim cieniem położyła się nagła śmierć naszego prezesa, mentora i przyjaciela, prof. dr hab. Leszka Kuberskiego. Jednym z przedsięwzięć, nad którymi pracował przed swa ostatnia podróżą do Rzymu była międzynarodowa konferencja naukowa Świat słowiański w oczach naukowców i publicystów XIX i XX wieku. W 50 rocznicę śmierci Ludvika Kuby, mającą być głównym punktem kolejnych Dni Łużyckich.

Naszym obowiązkiem i powinnością wobec Zmarłego było więc doprowadzenie tego projektu do końca. Konferencję w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego otworzył 16 listopada 2006 r. prorektor opolskiej uczelni prof. dr hab. Leszek Masnyk, dyrektor Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Dr. przewodniczący Macierzy Łużyckiej dr Měrćin Völkel oraz prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia dr Mariusz Patelski. W dniu następnym obrady kontynuowano w Sali Obrad Senatu U. O. Łącznie wciągu 2 dniu naukowcy z Bułgarii, Czech, Łużyc, Polski, Serbii, Słowenii i Słowacji wygłosili 20 referatów.

Aż 4 poświęcone było działalności Ludvika Kuby: Lubomír Tyllner: Folkloristické dílo Ludvíka Kuby a současnost, a Mirjana Zakić: Usledavatelskaja rabota Ludvika Kube na plane muzikalnogo folklora v serbskich zemljah. Dwa kolejne referaty podejmowały łużycki aspekt jego zainteresowań: Petr Kalina: Ludvík Kuba a lužickosrbské housle; Jurij Łušćanski: Ludvík Kuba, spisowaćel, moler wo Jakubje Barće-Ćišinskim. K 50. posmjertninam spisowaćela, molerja a k 150. narodninam basnika). Tematyka serbołużycka była zresztą w trakcie tej największej w 2006 r. konferencji naukowej w Opolu reprezentowana bardzo szeroko, że wspomnijmy referaty Petra Kalety: Adolf Černý a jeho výzkumy v oblasti lužickosrbského národopisu, Měrćina Völkela: Serbske temy w literarnym dźełe bolharskeho spisowaćeła Kirila Christowa, Viktora Veleka: Josef Páta a lužickosrbská hudba, Marcela Černého: Zájem českovídeňského slavisty Josefa Karáska o písemnictví a kulturu Lužických Srbů, Měrko Šołty: Eksistuje słowjanski swět w historiografiji Budyšina?, Zbigniewa Kościówa: Polskie epizody w twórczości Jurija Pilka, Krzysztofa Sznotali: Wpływ badań Jana Czekanowskiego na "Etnogenezę narodów Europy" Wojciecha Kóčki Piotra Pałysa Wizja historii Łużyc w "Rysie dziejów Serbo - Łużyckich" Wilhelma Bogusławskiego.

Ponadto omówiono slawistyczne zainteresowania takich postaci jak Izmaił Srezniewski, Oskar Kolberg, Lucjan Malinowski - Teresa Smolińska: Kultura Słowian Zachodnich w zainteresowaniach XIX-wiecznych ludoznawców (przykład J.J. Sriezniewskiego, O. Kolberga, T. Malinowskiego, Michał Rozwadowski - Mariusz Patelski - Joanna Maksym Benczew: Jan Michal Rozwadowski i jego zainteresowania Słowiańszczyzną), V. Tilly: Sběratelské období V. Tilleho), Mate Murko - Danka Laji-Mihajlović: Vklad Matije Murka etnomuzikovedčeskom izučaniju epike), Nikolaj Kaufman - Nikolinka Prokopjeva: Tradiční hudba jako inspirace uměleckého díla na příkladu osobnosti Nikolaje Kaufmana) czy ks. Josef Hlubek - Kornelia Lach, Praca duszpasterska oraz działalność kukturalno-oświatowa i polityczno-społeczna ks. Josefa Hlubka na pograniczu śląsko-morawskim). Ponadto przedstawiony został obraz słowiańskiego świata w etnologii słoweńskiej- Ingrid Slavec Gradišnik: The Slavic World in the Slovenian Ethnology) oraz problematyka slawistyczna prezentowana na łamach czasopisma "Ethnologia Slovaca et Slavica" - Magda Parikova: Slavisticka problematika v kontexte 30 ročnikov medzinarodneho sbornika slavistov "Etnologia Slovaca et Slavica").

Pierwszy dzień VIII Dni Łużyckich zakończyła polska prapremiera i jednocześnie pierwszy pokaz poza granicami Łużyc najnowszej produkcji Sorabia Studia, filmu Ćišinski - pseudonym přeciwka w reżyserii Toniego Bruka. Obraz ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, tak że postanowiono pokazać go w Opolu powtórnie jeszcze w grudniu 2006 r.

Kolejne spotkanie z serbołużycką nauką i kulturą zakończył niezwykle ważny akord muzyczny. Wieczorem 17 listopada 2006 r. w Sali Koncertowej przy ul. Krakowskiej filharmonicy opolscy wykonali pod batutą Bogusława Dawidowa baśń symfoniczną Krabat Detlefa Kobjeli. Tym samym w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu po długiej przerwie, po raz pierwszy od 1975 r. zabrzmiała muzyka serbołużycka. Było to także polska prapremiera tego utworu. Wykonanie to zostało zarejestrowane przez opolskie radio.

VIII Dni Łużyckie sfinansowane zostały ze środków urzędu Miasta Opola i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wymownie świadczy to o wadze, jaką tak władze stolicy województwa jak i regionu przywiązują do kontaktów z narodem serbołużyckim. Cieszy także, że do grona tradycyjnych organizatorów "Dni", tj. "Pro Lusatii", Uniwersytetu Opolskiego i Macierzy Łużyckiej (Macierz była w 2001 r. współorganizatorem III Dni Łużyckich) dołączył także nowy, jakże cenny partner w postaci Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk.

1999-2019 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος