W dniu 2 listopada 2011 r. uroczyście otwarto wystawę fotografii przedstawiających ostatnie Serbłoużyczanki na codzień chodzące w strojach ludowych. Z tej okazji w Opolu gościli: autor zdjęć, a zarazem fotoreporter „Serbskich Nowin Maćij Bulank”, dyrektor Serbskeho muzeja w Budziszynie Tomasz Nawka, komisarz wystawy w Budziszynie Christina Bogusz, kompozytor i wykonawca Měrćin Weclich, poetka Róža Domašcyna oraz red. Milenka Rječcyna z „Serbskich Nowin”.

W Opolu wystawa jest prezentowana pod tytułem: Zanim odejdziesz. Wystawę otworzyła dyrektor opolskiej placówki Urszula Zajączkowska. Głos zabrali goście z Łużyc. W rozmowach kuluarowych podkreślano, że poza walorami artystycznymi prezentowany zbiór niesie w sobie również niezaprzeczalne walory poznawczo – dokumentacyjne. W opolskim muzeum wystawę zdjęć Maćija Bulanka przygotował mgr Piotr Grzelak.

Cześć naukowa „Dni” odbyła się 15 listopada 2011 r., tradycyjnie w siedzibie Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Tematem tegorocznej konferencji było: Czasopiśmiennictwo sorabistyczne na Łużycach i poza nimi. W 10 – lecie powstania czasopisma naukowego „Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze”. Otwarcia dokonała dyrektor instytutu, prof. Anna Pobóg – Lenartowicz. Następnie przedstawiono następujące referaty: Edmund (Serbski institut): Serbske wědomostne časopisy, Tomasz Derlatka (Institut za sorabistiku lipšćanskeje uniwersity) O czasopiśmienniczych inicjatywach lipskiego Instytutu Sorabistycznego, Jakub Sokół (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego) Walka w obronie języka na łamach współczesnej prasy serbołużyckiej, Petr Kaleta (Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy FF UK Praha), Jiří Mudra i czeske czasopisma sorabistyczne, Dalibor Sokolović (Univerzitet u Beogradu - Filološki fakultet) „Srbska Lužica” - efemeryda czasopiśmiennictwa sorabistycznego na Bałkanach, Bożena Itoya (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) „Zeszyty Łużyckie" - od sorabofilstwa do sorabistyki, Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko – Serbołużyckie Pro Lusatia) „Opolskie Studia Łużycoznawcze” – pierwsza dekada.

Kolejnym punktem programu „Dni” był koncert duetu Berlinska Dróha. Formacje tą tworzą: Uta Šwejdźic (piano, śpiew) oraz Paul Geigerzähler (skrzypce, śpiew). W klubie „Jamajka” w Komprachcicach dali znakomity koncert, brawurowo wykonując zarówno serbołużyckie folkowe „evergreeny”: (Hanka, Palenc, Hdyž se mój luby, Jarobinka) jak i własne kompozycje, między innymi: To je mój swět, Rěč!, Bohatstwo, Ja njewěm, Zrudny končak. Muzyka Berlinskej Dróhi to melanż stylistyki punkowej, inspiracji ludowych oraz tradycji muzycznej spod znaku Kurta Weilla i niemieckiego kabaretu. Zespół ten od dwóch lat regularnie koncertuje w Polsce (do tej pory już kilkanaście koncertów, od Sypiliszek i Augustowa poprzez Warszawę po Racibórz i Lublin) i mamy nadzieję, że w trakcie kolejnej podróży artystycznej po naszym kraju zawita ponownie na Opolszczyznę.

Z przyczyn od organizatorów niezależnych kolejne imprezy trzeba było przesunąć w czasie. Dlatego opolskie przedstawienie Łużyckiego króla Jurija Kocha mogło odbyć się dopiero 30 listopada 2011 r. Aktorów z namysłowskiej Grupy Teatralnej Bez Atu gościli uczniowie i kadra nauczycielska 3 Liceum Ogólnokształcącego w Opolu.

Dzień później w Muzeum Śląska Opolskiego odbyło się spotkanie z Róžą Domašcyną, autorką inspirowanych zdjęciami Bulanka esejów. Ich polskie przekłady pióra Urszuli Usakowskiej-Wolff zaprezentował Janusz Wójcik. Górnołużyckie oryginały odczytała sama autorka. Później była jeszcze mowa o liryce Domašcyny – autorka dała się namówić na autorska interpretację swego utworu Wortall, który niemiecki slawista Christian Prunitsch uznał za reprezetatywny dla nurtu jej twórczości określanego mianem tzw. „trzeciego języka”. W zgodnej opinii był to wyjątkowy wieczór. Jak zauważyła dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska w trakcie żadnej z licznie organizowanych w tej placówce imprez literackich nie było wśród publiczności aż takiego natężenia uwagi. Spotkanie z Róžą Domašcyną było godnym finałem tegorocznych Dni Łużyckich.

 • 2 XI 2011, godz. 12.00
  Wernisaż wystawa fotografii Maćija Bulanka Zanim odejdziesz/ Prjedy hač woteńdźeš
  (z udziałem autora i Róžy Domascyny, autorki wierszy inspirowanych zdjęciami Bulanka )
  Muzeum Śląska Opolskiego, Opole, ul, Muzealna
 • 15.XI. 2011, godz. 11.00
  Sympozjum naukowe:
  Czasopiśmiennictwo sorabistyczne na Łużycach i poza nimi. W 10 – lecie powstania
  "Pro Lusatii Opolskich Studiów Łużycoznawczych"
  Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego – Sala im. Leszka Kuberskiego,
  Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2
 • 19 XI 2011, godz. 20.00
  Koncert duetu Berlinska dróha
  Klub „Jamajka” Komprachcice, Kolejowa 4
 • 30 XI 2011, godz. 11.00
  Przedstawienie sztuki Jurija Kocha „Łużycki król” w wykonaniu Grupy Teatralnej Bez Atu, w reżyserii Aleksandry Patelskiej
  Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ul. Dubois 28
1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος