Osiemnasta edycja Dni Łużyckich upłynęła pod znakiem upamiętnienia osoby i dorobku naukowego pierwszego prezesa naszego stowarzyszenia, prorektora Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektora Instytutu Historii prof. Leszka Kuberskiego.

W 10. rocznicę jego śmierci Instytut Historii UO zorganizował konferencję „Biografistyka w perspektywie interdyscyplinarnej. Sorabistyka, galicjana, gospodarka”. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk (przewodniczący), Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. prof. UO Janusz Dorobisz, Dyrektor Instytutu Historii UO dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski oraz przedstawiciele współorganizatorów: Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Urzędu Miasta Opola i Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Konferencja odbyła się w przestrzeni Uniwersytetu Opolskiego w dniach 17-18 listopada 2016 r.

Wzięli w niej udział naukowcy z renomowanych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Debaty toczyły się w ramach trzech paneli: biografistyka, sorabistyka, galicjana. Integralną część sympozjum stanowiło poświęcone prof. Kuberskiemu spotkanie i wystawa w ramach cyklu „Śladami pamięci” (17 listopada). Ta część konferencji odbyła się w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Konferencji towarzyszyły warsztaty dla uczniów i nauczycieli, organizowane przez Muzeum Śląska Opolskiego – Edukację Kulturową Opolszczyzny EDUKO 2016-2018. W panelu sorabistycznym wygłoszono następujące referaty: dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu), O potrzebie Słownika sorabistów, autorów publikacji uwzględniających zagadnienia sorabistyczne i miłośników Łużyc; dr hab. Renata Bura (Uniwersytet Jagielloński), Słownik K. B. Pfula jako źródła wiedzy na temat rozwoju dziewiętnastowiecznej leksyki górnołużyckiej; dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski), Łużyce jako teren działań wojennych w XVIII w.; dr hab. prof. PIN-IŚ Piotr Pałys (PIN-Instytut Śląski w Opolu), Dwudziestowieczne koncepcje wolnych Łużyc; dr Edmund Pjech (Serbski institut Budyšin), O biografii Jana Skali ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności politycznej i dziennikarskiej; mgr Stanisław Szynkowski (Uniwersytet Opolski), Lindenberg – łużycki ślad rodu von Bess.
 
Profesora Leszka Kuberskiego uczczono także w jego rodzinnym Namysłowie. W południe 19 grudnia w sąsiedztwie Placu Jana Skali uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą prof. Leszkowi Kuberskiemu umieszczoną na skwerze jego imienia. W trakcie uroczystości przemówienia wygłosili Burmistrz Namysłowa  Julian Kruszyński i Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk. Następnie w Izbie Regionalnej odbyła się konferencja w trakcie której wygłoszono następujące referaty: dr Magdalena Przysiężna-Pizarska (Uniwersytet Opolski), Archeologia krajobrazu na przykładzie Ziemi Namysłowskiej; dr Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski), Najmniejszy słowiański naród Europy - Serbowie łużyccy: historia i współczesność; prof.  Piotr Pałys (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, prezes Stowarzyszenia Pro Lusatia), Dlaczego Łużyce w Namysłowie? Badania serbołużyckie Jana Skali i Leszka Kuberskiego; prof. Janusz Dorobisz (Uniwersytet Opolski), Sylwetka naukowa prof. Leszka Kuberskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa: Profesor Leszek Kuberski 1956-2006. Ślady pamięci”.

(Opole 17-18.11; Namysłów 19.12.2016)

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος