Od 06 sierpnia 2009 pytaliśmy Państwa za pośrednictwem ankiety na naszym portalu czy w miejsce zlikwidowanych szkół średnich w Chrósćicach i Pančicach – Kukowie powinny powstać szkoły niepubliczne?

Jest to nizwykle istotna kwestia zważywszy na coraz trudniejszą sytuację szkolnictwa serbo-łużyckiego w Niemieckiej Republice Federalnej. Odpowiedzi na pytania, podobne do tych na naszej stronie, będą stanowić o przyszłości narodu Serbo-łużyckiego i jego tożsamości.Ankietę zamknęliśmy 16 listopada 2009. W ciągu 102 dni w głosowaniu wzięło udział 113 osób.

Pierwszy głos oddano w czwartek, 06 sierpnia 2009 a ostatni w sobotę 14 listopada 2009.

Przytłaczająca większość - 108 osób  (95,6%) uznało, że w miejsce zlikwidowanych szkół średnich POWINNY powstać szkoły niepubliczne.

Odmiennego zdania była tylko jedna osoba (0.9%). Brak zdania wykazały 4 osoby (3,5%).

Na podobne pytania będzie musiała odpowiedzieć sobie cała społeczność Serbo-łużycka. Przyszłość całego narodu leży w ich rękach a my, jako przyjaciele, w będziemy ich wspierać we właściwych decyzjach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za głosy.

Tymczasem udostępniamy Państwu kolejną ankietę. Tym razem pytamy: czy Polska, wzorem Republiki Czeskiej, powinna sfinansować nauczanie języka polskiego w serbołużyckich szkołach średnich? Czekamy na Państwa głosy.


1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος