glosowanie03mOd 16 listopada 2009 pytaliśmy Państwa za pośrednictwem ankiety na naszym portalu czy Polska, wzorem Republiki Czeskiej, powinna sfinansować nauczanie języka polskiego w serbołużyckich szkołach średnich?

Wsparcie szkół serbołużyckich w nauczaniu języka Polskiego na pewno przyczyniło by się do zaciśnięcia więzi między naszymi narodami a także wzrost poczucia słowiańskiej tożsamości w żywiole niemieckim.

Ankietę zamknęliśmy 15 kwietnia 2010. W ciągu 120 dni w głosowaniu wzięło udział 397 osób.

Pierwszy głos oddano w poniedziałek, 16 listopada 2009 a ostatni w czwartek 15 kwietnia 2010.

Zdecydowana większość z respondentów - 371 osób  (93,5%) uznało, że Polska powinna, podobnie jak Republika Czeska, sfinansować nauczanie języka polskiego w serbołużyckich szkołach.

Odmiennego zdania było 19 osób (4.8%). Brak zdania wykazało 7 osoby (3,5%).

Tym samym większość naszych respondentów zauważa potrzebę większego zaangażowania Polski we wsparcie serbołużyckiego systemu szkolnictwa. Wyrażamy nadzieję, że głos ten nie zostanie zignorowany i Ministerstwo Edukcji Narodowej przychyli się do pomysłu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za głosy.

Tymczasem udostępniamy Państwu kolejną ankietę. Pytamy w niej: W Niemczech na tablicach informacyjnych i drogowskazach na pierwszym miejscu widnieją niemieckie nazwy polskich miast, pisane większymi literami, np. Breslau (Wroclaw). Czy na zasadzie wzajemności u nas nazwy punktów geograficznych leżących po stronie niemieckiej także powinny być podawane w brzmieniu polskim i niemieckim, np. Drezno - Dresden, Mużaków - Muskau, itp?

1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος